Sandanski1.com

Общественият съвет по спорт има днес среща с кмета Атанас Стоянов и председателя на ПК по спорт при ОбС Кирил Ханджийски

Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo. Koxeзиoннaтa пoлитиĸa нa EC нe e блaгoтвopитeлнocт

Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират

Земеделската гимназия обяви международната си програма до края на 2016-та Земеделската гимназия обяви международната си програма до края на 2016-та

10 Oct 2016 :: Sandanski1.com

46 ученици и 13 учители ще участват в проекти в чужбина през месец октомври и ноември

Земеделската професионална гимназия обяви международната си програма до края на 2016 година.

В нея са включени следните пътувание и участия в проекти:

1. От 7 до 11 октомври трима учители ще вземат участие в Транснационална среща в град Пулави - Полша. Изпълняваният проект е "Заедно можем" по програма Еразъм+, Дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".

ЗПГ е координатор на този проект с партньор ученици от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.

Основна идея на проекта е развитие и прилагане на програма за превенции употребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословна храна.

2.От до 11 ноември двама учители 5 ученици по същия проект ще вземат участие в работна срещав град Таранто- Италия.

3. От 30 октомври до 12 ноември 16 ученици от професия "Агроекология" и двама учители ще проведат практика в Брага – Португалия. Проектът се осъществява по програма Еразъм+, Дейност 1 - "Образователна мобилност".

4. От 6 до 20 ноември 15 ученици от професия "Икономист" и двама учители ще проведат практика в град Кемниц – Германияь по програма Еразъм+, Дейност 1 -"Образователна мобилност".

Партньор на ЗПГ е професионалният учебен център F+M, с който гимназията има взаимотношения от 2009 година.

5. От 6 до 20 ноември 10 ученици от специалност "Селски туризъм" и един учител ще проведат практика в същата организация в град Кемниц.

6. От 7 до 12 ноември в град Diósd - Унгария, стартира проект "Зелени умения за социално земеделие", по програма "Еразъм+", Дейност 2 - "Стратегически партньорства между училища".

Проектът обединява 6 училища от Италия, Унгария, Испания, Румъния и Гърция.

В тази транснационална среща ще вземат участие трима учители. Проектът е насочен върху подобряването на основните умения и компетентности на ученици за социалното земеделие.

7. От 22 до 25 ноември Земеделската гимназия е домакин на първата транснационална работна среща по проект "Пътуването разширява кръгозора" по програма Еразъм+, Сектор "Училищно образование".

Гимназията е координатор на този проект с партньори от Полша, Турция, Португалия, Италия, Румъния.

Основната идея е чрез пътуването участниците в проекта да се обогатят в областта на културата, икономиката, екологията, лингвистиката, фолклора, кулинарията, литературата, историята и гражданското образование. Целта е учениците да усвоят практики за разбиране и приемане.

Чрез планираните дейности по този проект участниците ще имат възможност да се запознаят с културата, традициите, обичаите и нравите на страните – партньори, ще проследят какво отражение имат тези национални стереотипи в литературата и фолклора.

Това ще разшири мирогледа им в различни сфери, което ще спомогне за преодоляването и приемането на гражданите от другите нации, за преодоляване на културните и езикови бариери и ще съдейства за по-ползотворно съвместно съжителство в съвременния глобален свят.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041