Sandanski1.com

Емил Терзийски е един от четиримата директори, получили наградата Емил Терзийски е един от четиримата директори на училища, получили наградата "Св. Иван Рилски"

24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна 24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна

Клубът по калиграфия при ПГ Яне Сандански има дългогодишна историяВИДЕО. Клубът по калиграфия при ПГ "Яне Сандански" има дългогодишна история

Земеделската гимназия обяви международната си програма до края на 2016-та Земеделската гимназия обяви международната си програма до края на 2016-та

10 Oct 2016 :: Sandanski1.com

46 ученици и 13 учители ще участват в проекти в чужбина през месец октомври и ноември

Земеделската професионална гимназия обяви международната си програма до края на 2016 година.

В нея са включени следните пътувание и участия в проекти:

1. От 7 до 11 октомври трима учители ще вземат участие в Транснационална среща в град Пулави - Полша. Изпълняваният проект е "Заедно можем" по програма Еразъм+, Дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".

ЗПГ е координатор на този проект с партньор ученици от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.

Основна идея на проекта е развитие и прилагане на програма за превенции употребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословна храна.

2.От до 11 ноември двама учители 5 ученици по същия проект ще вземат участие в работна срещав град Таранто- Италия.

3. От 30 октомври до 12 ноември 16 ученици от професия "Агроекология" и двама учители ще проведат практика в Брага – Португалия. Проектът се осъществява по програма Еразъм+, Дейност 1 - "Образователна мобилност".

4. От 6 до 20 ноември 15 ученици от професия "Икономист" и двама учители ще проведат практика в град Кемниц – Германияь по програма Еразъм+, Дейност 1 -"Образователна мобилност".

Партньор на ЗПГ е професионалният учебен център F+M, с който гимназията има взаимотношения от 2009 година.

5. От 6 до 20 ноември 10 ученици от специалност "Селски туризъм" и един учител ще проведат практика в същата организация в град Кемниц.

6. От 7 до 12 ноември в град Diósd - Унгария, стартира проект "Зелени умения за социално земеделие", по програма "Еразъм+", Дейност 2 - "Стратегически партньорства между училища".

Проектът обединява 6 училища от Италия, Унгария, Испания, Румъния и Гърция.

В тази транснационална среща ще вземат участие трима учители. Проектът е насочен върху подобряването на основните умения и компетентности на ученици за социалното земеделие.

7. От 22 до 25 ноември Земеделската гимназия е домакин на първата транснационална работна среща по проект "Пътуването разширява кръгозора" по програма Еразъм+, Сектор "Училищно образование".

Гимназията е координатор на този проект с партньори от Полша, Турция, Португалия, Италия, Румъния.

Основната идея е чрез пътуването участниците в проекта да се обогатят в областта на културата, икономиката, екологията, лингвистиката, фолклора, кулинарията, литературата, историята и гражданското образование. Целта е учениците да усвоят практики за разбиране и приемане.

Чрез планираните дейности по този проект участниците ще имат възможност да се запознаят с културата, традициите, обичаите и нравите на страните – партньори, ще проследят какво отражение имат тези национални стереотипи в литературата и фолклора.

Това ще разшири мирогледа им в различни сфери, което ще спомогне за преодоляването и приемането на гражданите от другите нации, за преодоляване на културните и езикови бариери и ще съдейства за по-ползотворно съвместно съжителство в съвременния глобален свят.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3