Sandanski1.com

България очаква до месеци Брюксел да одобри новото трасе на АМ СТРУМА България очаква до месеци Брюксел да одобри новото трасе на АМ СТРУМА

ВИДЕО. Забвение. За състоянието на черквата при гроба на Яне Сандански ВИДЕО. Забвение. За състоянието на черквата при гроба на Яне Сандански

Читалище Читалище "Отец Паисий 1927" - село Левуново, чевства 90-годишен юбилей

В Сандански бе създаден Обществен съвет по спорт В Сандански бе създаден Обществен съвет по спорт

16 Dec 2016 :: Sandanski1.com

Засега 13 са членовете му

Тази вечер в Сандански бе учреден Обществен съвет по спорт. Част от функциите му ще бъдат да предлага на властите програми, проекти и идеи за развитие на спорта в общината. В състава му съзнателно не са включени представители на Общинска администрация и Общински съвет, както и членове и ръководители на спортните клубове.

Засега членовете му са 13 - Людмил Карамитов, Петър Додушев, Георги Манолев, Атанас Атанасов, Крум Тренков, Валерия Боцева, Николай Марков, Трифон Данаилов, Лидия Манева, Благой Симов, Борис Петров, проф. Даниела Дашева и д-р Светла Иванова. Съставът на Съвета занапред ще бъде разширен.

Първите трима са съответно председател, зам.-председатели и секретар на Съвета.

На първо четене бе приет устройствен правилник на новата обществена организация.

На събитието присъстваха кметът на Община Сандански Кирил Котев, зам.-кметът Зорица Органджиева, секретарят на Общинска администрация Георги Жежев.

Гости на учредителното събрание бяха народният представител Атанас Стоянов и председателят на Постоянната комисия за младежта и спорта при ОбС Стоян Ангов.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3