Sandanski1.com

Фотоконкурс на Sandanski1.com. Темата: Фотоконкурс на Sandanski1.com. Темата: "Есен в Сандански"

Допитване: Вашето мнение за обединението на болниците в Сандански и Петрич Допитване: Вашето мнение за обединението на болниците в Сандански и Петрич

През 2018 г. няма да се заделят пари за саниранеПрез 2018 г. няма да се заделят пари за саниранеРедакционни

Започна обособяването на индустриална зона Сандански Започна обособяването на индустриална зона Сандански

 Бождовският язовир е трябвало да осигури 5 млн. куб метра вода за Сандански Бождовският язовир е трябвало да осигури 5 млн. куб метра вода за Сандански

Допитването за обединението на болниците в Сандански и Петрич: Господи, дано не боледуваме! Допитването за обединението на болниците в Сандански и Петрич: "Господи, дано не боледуваме!"

Сандански, 12 януари: Училища, температури в класните стаи, коридори и здравни кабинети Сандански, 12 януари: Училища, температури в класните стаи, коридори и здравни кабинети

12 Jan 2017 :: Sandanski1.com

РЗИ ще извършва и занапред внезапни проверки, на които, освен представители на властите, ще има и представители на средствата за масова информация

Във всички училища на територията на град Сандански ежедневно се извършва непрекъснат контрол на температурата в класните стаи и коридорите.

Данните от измерванията, извършвани от медицинските сестри, се докладват веднага на здравния инспектор на РЗИ Атанас Кочев.

Днес, 12 януари, комисия с негово участие, представителя на Общинска администрация Людмила Караиванова и в присъствието на директорите на Второ основно училище и Гимназия "Яне Сандански" - Евдокия Георгиева и Снежана Николова, медицинската сестра Коричкова, учители и ученици, в 8.45 часа бяха направени замервания в различни класни стаи и етажи. Съставен бе и съответен протокол за изпълнение на Предписание №35 за температурния режим в учебните заведения.

Резултатите:

Първи етаж. Стая №203 - 17 градуса. Втори етаж. Стая №309 - 18 градуса. Трети етаж. Стая №410 - 20 градуса.

В протокола от проверката е записано, че се "полагат и ще се полагат сериозни усилия за изпълнение на Предписание №35 за температурния режим в учебните заведения, като се извършва постоянен контрол през деня в класните стаи и коридорите. Осигурени са допустимите гранични стойности за температурите в класните стаи при провеждане на учебния процес при намалени на 20 минути учебни часове". Следи се и отоплителната система, която "работи на максимума на възможностите си."

За останалите училища данните, снети от медицинските сестри, са следните:

Първо училище, мед. сестра Нина Тикова. Замерване в 9 часа. Първи етаж, кабинет №1 - 24 градуса, коридор - 15 градуса. Втори етаж, стая №15 - 24 градуса, коридор - 16 градуса. В здравния кабинет температурата е била 24 градуса.

Трето училище, мед. сестра Ели Дамянова. Замерване в 8 часа. Първи етаж, стая №15 - 20 градуса. Втори етаж, стая №23 - 20 градуса. Трети етаж, стая №33 - 18 градуса. Четвърти етаж, стая №46 - 18 градуса. В здравния кабинет температурата е била 21 градуса.

Четвърто училище и ПТГ, мед. сестра Пепа Николова. Замерване в 8 часа. Първи етаж, стая №101 - 17 градуса. Втори етаж, стая №204 - 17 градуса. Трети етаж, стая №401 - 19 градуса. Четъврти етаж, стая №405 - 17 градуса. В здравния кабинет температурата е била 19 градуса.

Земеделска гимназия, мед. сестра Владка Стратиева. Замерване в 7.30 часа. Първи етаж, кабинети №№102-104 - 15 градуса и 18 градуса в 9.30 часа. Втори етаж, кабинети №№201-203 - 15 градуса и 18 градуса в 9.30 часа. Трети етаж, кабинети №№304-307 - 15 градуса в 8 часа и 17 градуса в 9.30 часа. В здравния кабинет температурата е била 20 градуса.

Спортно училище, мед. сестра Патронска. Измерени са 18-22 градуса на различните етажи - по информация на директора Николай Марков.

Контролът на температурите в класните стаи и коридорите на училищата в града ще продължи.

РЗИ ще извършва занапред внезапни проверки, на които ще бъдат поканени и представители на средствата за масова информация.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3