Sandanski1.com

Сандански: Започва саниране на панелни жилищни сгради

12 превъзходни идеи за Сандански. Авторите са ученици от Земеделска гимназия 12 превъзходни идеи за Сандански. Авторите са ученици от Земеделска гимназия

Сдружението на хотелиерите от Сандански определи благотворителните си каузи за Коледа Сдружението на хотелиерите от Сандански определи благотворителните си каузи за Коледа

110 свободни места са обявени тази седмица в Община Сандански

20 Feb 2017 :: Sandanski1.com

За повече информация - 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.02.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Главен счетоводител Висше образование
2 Счетоводители Висше образование
3 Мениджър, производство Висше образование, високо владеене на английски, немски или френски език
2 Рецепционист, хотел Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 102 места
5 Опаковачи Основно, средно образование
5 Екструдеристи Средно образование, опит при работа с пластмаса
2 Механици, промишлено оборудване Средно, основно образование
5 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно, основно образование
24 Шивачи Средно, основно образование
8 Гладачи Основно, средно образование
3 Контрольори Средно образование
3 Кроячи на текстил Средно образование
1 Готвач1 Основно,средно образование
4 Сервитьори Основно,средно образование
1 Шофьор, кат.С Средно образование
1 Кофражист Средно, основно образование, с опит
1 Заварчик Средно, основно образование, с опит
1 Шлосер Средно, основно образование, с опит
3 Камериерки Средно, основно образование
1 Обслужващ работник, пром. производство Средно образование
1 Чистач, хигиенист Средно, основно образование
5 Общи работници, промишленост Средно, основно образование
1 Служител на гише, пощенска станция Средно образование
14 Работници в оранжерия Средно, основно образование
2 Формовчика, бетонни изделия Средно, основно образование
3 Автомонтьора Средно, основно образование
4 Шофьор международни превози Основно, средно образование, кат.С и Е
2 Водачи, мотокар Средно образование
1 Работник кухня Основно, средно образование
1 Шофьор на специален тежкотоварен автомобил-бетоновоз Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Лаборант в производство на вино Висше образование, опит
1 Оператор, климатични инсталации Висше образование
2 Счетоводител, оперативен Висше,средно,опит, работа с компютър
2 Репортери, журналист в телевизия Висше образование,схема «Ново работно място»
1 Лекар спешна медицина Висше образование,Медицина
1 Учител по английски, френски език Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 177 места
10 Манипуланти, промишленост Средно образование
50 Шивачи на кожа Средно, основно образование
1 Електротехник, механик Средно професионално образование, опит, категория В и С
2 Сервитьори Средно образование
2 Администратори в хотел Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
1 Шофьор разносна търговия
Средно образование,категория В и С
1 Продавач – консултант в магазин за козметика
Средно образование
6 Контрольори, качество Средно образование
3 Продавач-консултанти Средно образование
2 Бармани Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
2 Камериерки Средно образование
2 Пиколо Средно образование
11 Монтажници на хладилни и климатични инсталации Средно образование, опит
6 Шофьори, международни превози Правоспособност, кат С+Е
3 Работници, изолация Основно образование
1 Кофражист Схема «Ново работно място»
2 Работници, строителна изолация Схема «Ново работно място»
1 Озеленител Схема «Ново работно място»
1 Работник, подови облицовки и настилки Схема «Ново работно място»
1 Ел. техник, машини и апарати Схема «Ново работно място»
2 Зидаромазачи Схема «Ново работно място»
1 Бояджия на сгради Схема «Ново работно място»
1 Водопроводчик, вътрешно В и К Схема «Ново работно място»
2 Електротехници, промишлено предприятие Средно специално образование, опит
3 Общи работника Средно, основно образование
13 Машинни оператори, шиене Основно, средно образование
1 Шофьор / склададжия Средно, с опит
1 Оператор металорежещи машини Средно, средно специално образование
3 Гладачи, ютия Основно образование
2 Касиери Средно образование
2 Хигиенисти Основно, средно образование, опит
1 Шевмонтажник,електронни и технически средства и системи Професионална квалификация
1 Дистрибутор на сладкарски изделия Средно образование, кат. В
1 Пом. готвач Средно образование
1 Опаковач Средно, основно, с опит
1 Шивач /на копчета/ Основно образование, с опит
1 Шивач /на илици/ Основно образование, с опит
13 Машинни оператори, шиене на облекла Схема «Ново работно място»
2 Ръчници Схема «Ново работно място»
4 Гладачи Схема «Ново работно място»
1 Крояч Схема «Ново работно място»
1 Общ работник Схема «Ново работно място»
2 Шофьори, лек автомобил до 9 места Схема «Ново работно място»
1 Гримьор Схема «Ново работно място»
1 Монтьор, аудио-визуална апаратура Схема «Ново работно място»
1 Автомонтьор Средно образование
1 Огняр Правоспособност
5 Шивачи на права машина Опит

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Учител по практическо обучение Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Организатор, обработка на производствена линия Висше, средно образование, владеене на английски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 80 места
26 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
7 Шивачи Основно образование
4 Общи работници Начално, основно образование
3 Шивачи на обувки Начално,основно образование
3 Гладачи, преса Начално, основно образование
6 Кроячи Основно образование
2 Машинни оператори, шиене Начално, основно образование
1 Чистач-хигиенист Начално, основно образование
2 Секачи Начално, основно образование
1 Сервитьори Средно образование
1 Домакин Средно образование
1 Общ работник, промишлеността Начално, основно образование
21 Гладачи Начално, основно образование
1 Куриер Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
2 Лекари, хирурзи Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Системен администратор Висше образование
1 Управител на ресторант Висше образование
1 Ръководител отдел в хотел
1 Организатор маркетинг Висше образование
Висше образование
1 Касиер Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 102 места
7 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
23 Шивачи Основно, средно образование
1 Инспектор качество на продукти/без храни и напитки/ Средно образование
5 Бармани Средно образование, англ. и руски език
4 Продавач-консултанти Средно образование
2 Отговорници търговска зала Средно образование
1 Техник, подръжка на сгради Средно образование
1 Главен камериер Средно образование
1 Масажист Средно образование
1 Домакин Средно образование
1 Работник, кухня Средно, основно образование
1 Перач,ръчно Начално, основно образование
1 Контрольор, качество Средно образование
6 Камериери Основно, средно образование
10 Администратори Средно образование, англ. език
1 Офис мениджър Средно образование
1 Мияч на съдове Основно, средно образование
2 Работници, повърхностна обработка на дърво Основно, средно образование
2 Пакетировачи Основно, средно образование
1 Машинни оператори, месни продукти Основно, средно образование
1 Оперативен счетоводител Средно образование
4 Пазачи, невъоръжена охрана Основно, средно образование
1 Дърводелец Основно, средно образование
2 Огняри Средно образование
4 Готвачи Средно образование
6 Пиколо Средно образование
2 Сладкар Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
1 Електротехник, строителен Средно образование
2 Пекари Основно, средно образование
1 Спедитор Средно образование
3 Шофьори на лек автомобил Основно, средно образование
2 Работници, подови облицовки и настилки Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Счетоводители Висше икономическо, англ. език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93места
15 Шивачи на трико и конфекция, всички машини Средно образование
3 Кроячи Средно образование
3 Плетачи С опит
10 Гладачи Средно, основно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Пом. готвач Средно, основно образование
1 Търговски представител Схема «Ново работно място
1 Технически организатор Схема «Ново работно място
3 Опаковачи С опит
1 Техник, шевни машини С опит
2 Перачи на дънкови облекла С желание
1 Чистач, мияч на съдове С опит
10 Обслужващи бензиностанция С опит
15 Монтажници електрически елементи Средно образование
10 Работници подготовка на заваръчни детайли Опит в металообработване
15 Заварчици
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия С опит

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3