Sandanski1.com

Джули и Лили: ВИДЕО. Джули и Лили: "България не трябва да е това, което е в момента..."

Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите? Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите?

Свинщини край река Струма, близо до град Сандански Свинщини край река Струма, близо до град Сандански

106 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

06 Mar 2017 :: Sandanski1.com

Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 06.03.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Секретар Висше образование, английски или гръцки език
3 Мениджър, производство Висше образование, високо владеене на английски, немски или френски език
2 Рецепционист, хотел Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 100 места
5 Опаковачи Основно, средно образование
31 Шивачи Средно, основно образование
4 Гладачи Основно, средно образование
2 Кроячи на текстил Средно образование
6 Готвачи1 Основно,средно образование
7 Сервитьори Основно,средно образование
1 Кофражист Средно, основно образование, с опит
2 Заварчик Средно, основно образование, с опит
1 Шлосер Средно, основно образование, с опит
3 Камериерки Средно, основно образование
1 Барман Средно образование
1 Администратор хотел Средно образование, компютърна грамотност
1 Служител на гише, пощенска станция Средно образование
10 Работници в оранжерия Средно, основно образование
2 Формовчика, бетонни изделия Средно, основно образование
3 Автомонтьора Средно, основно образование
4 Шофьора международни превози Основно, средно образование, кат.С и Е
2 Водачи, мотокар Средно образование
4 Работник кухня Основно, средно образование
3 Кредитни консултанти Основно, средно образование
5 Общи работници в цех за мрамор Основно образование
2 Пазачи невъоражена охрана Основно, средно образование
1 Шофьор на специален тежкотоварен автомобил-бетоновоз Средно образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
2 Счетоводител, оперативен Висше,средно,опит, работа с компютър
1 Учител детска градина Висше образование ПУП
1 Лекар спешна медицина Висше образование,Медицина
1 Процесен инженер Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 235 места
10 Оператори визуален контрол Средно образование
50 Оператори на шевна машина Средно, основно образование
1 Електротехник, механик Средно професионално образование, опит, категория В и С
4 Сервитьори Средно образование
2 Администратори в хотел Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
1 Шофьор разносна търговия Средно образование,категория В и С
1 Касиер Средно образование
1 Мияч превозни средства Основно образование
6 Контрольори, качество Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
2 Бармани Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
2 Камериерки Средно образование
2 Пиколо Средно образование
11 Монтажници на хладилни и климатични инсталации Средно образование, опит
6 Шофьори, международни превози Правоспособност, кат С+Е
3 Работници, изолация Основно образование
2 Работници, строителна изолация Схема «Ново работно място»
1 Озеленител Схема «Ново работно място»
1 Работник, подови облицовки и настилки Схема «Ново работно място»
1 Ел. техник, машини и апарати Схема «Ново работно място»
1 Зидаромазачи Схема «Ново работно място»
1 Бояджия на сгради Схема «Ново работно място»
1 Водопроводчик, вътрешно В и К Схема «Ново работно място»
2 Електротехници, промишлено предприятие Средно специално образование, опит
3 Общи работника Средно, основно образование
13 Машинни оператори, шиене Основно, средно образование
1 Шофьор / склададжия Средно, с опит
1 Оператор металорежещи машини Средно, средно специално образование
3 Гладачи, ютия Основно образование
2 Касиери Средно образование
2 Хигиенисти Основно, средно образование, опит
1 Шевмонтажник,електронни и технически средства и системи Професионална квалификация
1 Дистрибутор на сладкарски изделия Средно образование, кат. В
1 Пом. готвач Средно образование
3 Опаковачи Средно, основно, с опит
1 Шивач /на копчета/ Основно образование, с опит
1 Шивач /на илици/ Основно образование, с опит
13 Машинни оператори, шиене на облекла Схема «Ново работно място»
2 Ръчници Схема «Ново работно място»
4 Гладачи Схема «Ново работно място»
1 Крояч Схема «Ново работно място»
1 Автомонтьор Средно образование
2 Готвач бързо хранене Средно образование
2 Продавач консултанти на бензино колонка Средно образование
15 Заварчици Средно образование
15 Монтажници електрически елементи Средно образование
10 Работника подготовка на заваръчни детайли Средно образование
1 Багерист Средно образование, кат. В или С
1 Шофьор на товарен автомобил Средно образование, кат.С
6 Шивачи на покривна и оверлог машина Основно образование, опит
2 Машинни оператори, дървообработване Средно образование
1 Машинен оператор дървообработване- гатерист Средно образование
5 Координатори дейности Средно образование
2 Готвачи на сръбска скара Средно професионално образование
5 Шивачи на права машина Опит

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Учител по математика и физика Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
1 Организатор, обработка на производствена линия Висше, средно образование, владеене на английски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 98 места
23 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
14 Шивачи Основно образование
1 Общи работници Начално, основно образование
3 Шивачи на обувки Начално,основно образование
5 Оператори производствена линия Начално, основно образование
6 Кроячи Основно образование
8 Машинни оператори, шиене Начално, основно образование
1 Чистач-хигиенист Начално, основно образование
1 Секачи Начално, основно образование
1 Домакин Средно образование
13 Пакетировачи Основно образование
21 Гладачи Начално, основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
2 Лекари, хирурзи Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Системен администратор Висше образование
1 Управител на ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Ръководител отдел в хотел
1 Организатор маркетинг Висше образование
Висше образование
1 Касиер Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 места
7 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
23 Шивачи Основно, средно образование
3 Бармани Средно образование, англ. и руски език
4 Продавач-консултанти Средно образование
2 Отговорници търговска зала Средно образование
1 Техник, подръжка на сгради Средно образование
5 Общи работници Основно образование
1 Масажист Средно образование
1 Домакин Средно образование
1 Работник производство на закуски Средно образование
1 Перач,ръчно Начално, основно образование
1 Контрольор, качество Средно образование
10 Камериери Основно, средно образование
8 Администратори Средно образование, англ. език
1 Касиер Средно образование
5 Носач,товарач стоки Средно образование
2 Работници, повърхностна обработка на дърво Основно, средно образование
2 Пакетировачи Основно, средно образование
1 Машинен оператори, месни продукти Основно, средно образование
4 Пазачи, невъоръжена охрана Основно, средно образование
1 Дърводелец Основно, средно образование
5 Пълначи Средно образование
4 Готвачи Основно образование
6 Пиколо Средно образование
1 Сладкар Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
1 Електротехник, строителен Средно образование
2 Пекари Основно, средно образование
1 Спедитор Средно образование
3 Шофьори на лек автомобил Основно, средно образование
2 Работници, подови облицовки и настилки Основно, средно образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Счетоводители Висше икономическо, англ. език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 85 места
15 Шивачи на трико и конфекция, всички машини Средно образование
3 Кроячи Средно образование
10 Гладачи Средно, основно образование
3 Опаковачи С опит
1 Техник, шевни машини С опит
2 Перачи на дънкови облекла С желание
10 Обслужващи бензиностанция С опит
15 Монтажници електрически елементи Средно образование
10 Работници подготовка на заваръчни детайли Опит в металообработване
15 Заварчици
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия С опит

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3