Sandanski1.com

За да станат учители, младите хора искат 1500 лв. заплатаЗа да станат учители, младите хора искат 1500 лв. заплата

На 4 юни - детска На 4 юни - детска "Щура лаборатория" в Сандански, Катунци и Струма

Във Франция Във Франция "пусна корени" първото в Европа соларно дървоРедакционни

На 1 юни започва строителството на новата автогара на Сандански На 1 юни започва строителството на новата автогара на Сандански

Ротари клуб Сандански присъди за висок успех еднократни стипендии на шестима абитуриенти Ротари клуб Сандански присъди - за висок успех, еднократни стипендии на шестима абитуриенти

СНИМКИ. Катастрофа. Библиотека. Сандански. Дом на културата. СНИМКИ. Катастрофа. Библиотека. Сандански. Дом на културата

Учителите ще бъдат обучавани да оказват първа помощ при инциденти

10 Apr 2017 :: Sandanski1.com

До края на май 2017 г. ще бъде създадена система за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици

Общо 22 конкретни мерки съдържа планът за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в училищата, представен от проф. Николай Денков.

Документът предвижда до края на юни 2017 г. да бъде изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата на Министерството на здравеопазването за здравните кабинети в училищата.

В него ще бъдат предвидени варианти за осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения.

До края на май 2017 г. ще бъде създадена система за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици. В същия срок педагогическите специалисти в детските градини и училищата ще преминат през инструктаж за задължително консултиране и координация на действията с медицинско лице в случай на инцидент.

Учители и ученици ще получат практически насоки за действията в случай на инцидент, насилие или при друга критична ситуация.

На 24 февруари след инцидент в столичното 52-ро училище в кв. "Бояна" почина 11-годишната Габи. Лекарите в "Пирогов" не успяха да спасят момиченцето, което по-рано през деня било ритнато в корема от свой съученик.

На детските градини и училищата ще бъде предоставена информация за доставчици на социални услуги за деца, които при нужда могат да бъдат използвани. Ще бъдат популяризирани и добри практики за работа с родители, които отказват да сътрудничат на училището.

На видно място във всяко училище ще бъдат поставени плакати, които популяризират националната телефонна линия за деца 116 111.

В различните форми на превенцията срещу насилието учителите ще могат да включват по-големите ученици.

На принципа "връстници обучават връстници" децата ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие.

Предвидени са ролеви игри и беседи, както и открити уроци с участието на родителите.

За всяко дете, независимо от големината на училището, ще бъде осигурен и достъп до психолог или педагогически съветник. На областно ниво ще има определени психолози, които да работят по превенция на насилието.

Учителите ще преминат през обучения по оказване на първа помощ на ученици, както и за работа с деца, които имат емоционални и поведенчески проблеми. Те ще бъдат обучени как да се борят и с агресията и кибертормоза, като ще участват и обществените съвети в училищата.

Ще бъдат увеличени и заниманията по интереси на децата. В плана е предвидено дълбочинно изследване на законодателството, на връзките между семейството, училището и социалните служби.

Проучването ще бъде направено съвместно с омбудсмана, ДАЗД, Министерството на труда и социалната политика, МОН, АСП и УНИЦЕФ.

Планът допълва съществуващия Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, като набляга на предотвратяването на агресията и насилието в училище.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3