Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18% Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18%

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Големи екоорганизации внесоха официална жалба в ЕК срещу строежа на Големи екоорганизации внесоха официална жалба в ЕК срещу строежа на "Струма" през Кресна

12 Jul 2017 :: Sandanski1.com

На един квадратен километър от Кресненското дефиле живеят повече видове пеперуди, отколкото в цяла Великобритания

Седем неправителствени организации са внесли официална жалба в Европейската комисия, в която се описват как ще бъде нарушено европейското екологично законодателство, ако финансираната с европейски средства автомагистрала “Струма” мине през Кресненското дефиле.

Жалбоподателите предупреждават, че ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през Кресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растения и животни в региона. Те настояват Комисията да разследва нарушенията на Европейското законодателство, което може да доведе до осъждане на България от Европейския съд и заплащане на тежки глоби.

Кресненското дефиле, с дължина 16 километра, е районът с най-голяма концентрация на биоразнообразие в България с 92 защитени видове и част от Европейската Натура 2000 мрежа. За сравнение, на един квадратен километър от Кресненското дефиле живеят повече видове пеперуди, отколкото в цяла Великобритания.

Все още няма финално решение кое от предложените трасета ще бъде избрано. До няколко месеца се очакват резултатите от новата Оценка по въздействие на околната среда. След излизането на доклада, местната общност и широката общественост ще могат да изразят своето мнение за предложените маршрути на магистралата, а финалното трасе ще трябва да бъде одобрено от Европейската комисия. Ако Комисията или Европейския съд открие нарушения на Европейското природозащитно законодателство, Българското правителство ще трябва да върне европейско финансиране на стойност близо 756 милиона евро.


Експерти от неправителствените организации посочват в жалбата, че съществуват две алтернативи, с които автомагистрала “Струма” може да бъде завършена, без това да унищожи дефилето и биоразнообразието в него.

Въпреки това, през април, българското правителство обяви победител в конкурса за идеен дизайн на магистралата с проект за изграждане на половината от магистралата "Струма" през дефилето.

Неправителствените организации, твърдят, че това ще унищожи безвъзвратно уникалната природа и е в нарушение на Европейското природозащитно законодателство. Магистрала през пролома, ще отнеме и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в региона.


Българското правителство вече е напреднало с построяването на магистралата от двете страни на дефилето, което е довело още повече до увеличаване на трафика през него. Жалбата отбелязва, че това води до две нарушения на Европейската директива за хабитатите и вече причинява увеличено въздействие на смъртността по пътя за животните и намаляване на популациите на значителен брой защитени видове.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041