Sandanski1.com

ВИДЕО. Колосален урок по човечност поднесе Сандански. Подкрепа за Златка Анастасова ВИДЕО. Колосален урок по човечност поднесе Сандански. Подкрепа за Златка Анастасова

Рump Track - това искат момчетата, които карат велосипеди по Главната в Сандански. Чуйте ги... ВИДЕО. Рump Track - това искат момчетата, които карат велосипеди по Главната в Сандански

Кирил Ханджийски - Гулит: Проблемът с приема на първокласници в Сандански е страшен Кирил Ханджийски - Гулит: Проблемът с приема на първокласници в Сандански е страшен

На На "страшния" 11 септември Симитли и Кресна ще решат съдбата на АМ "Струма" през Дефилето

10 Sep 2017 :: Sandanski1.com

Вариантът с 15-километровият тунел - най-опасен

На 11 септември в Симитли и Кресна ще бъдат обсъдени трасета през Дефилето

Пет са вариантите за магистрала “Струма”, които ще бъдат на вниманието на всички заинтересовани страни - министерството на регионалното развитие, кметове, еколози и местни хора.

Всички предложения преминават през защитените зони “Кресна - Илинденци” и “Кресна”, пише в доклада, качен на сайта на пътната агенция.

Мнозинството експерти посочват, че вариантът, при който се използва в едната посока сегашното трасе, а в другата се прави нов път към София, е най-удачен и щадящ природата и животните.

Освен това прогнозната стойност от около 900 млн. лв. е близо три пъти по-ниска от изгражането на 15-километров тунел.

В доклада се посочва, че няма да се поставят осветени билбордове, за да се предотврати струпването на насекоми и така да се намали рискът за ловуващите ги прилепи.

Всички мостове между Крупник и Кресна ще бъдат с предпазни огради от 3 м, за да се избегне сблъсък с птици. Ще има подлези, за да не излизат на платното земноводни и влечуги.

В доклада е записано още, че строителството на уязвими за птиците отсечки ще започва след приключване на размножителния им период, който е между 1 май и 15 август.

Резултатите от доклада показват, че и трите предложени варианта с по две платна през дефилето, които включват и обход , ще доведат до значително намаляване на смъртността на животните.

Въпреки че в докладите за ОВОС подробно са разписани мерките за опазване на природата и животните, екоорганизации сигнализираха Брюксел и неотстъпчиво настояват за вариант, при който магистралата изобщо да не преминава през Кресненското дефиле.

Ако строителството на отсечката през дефилето не започне до 2019 г., което е възможно и заради действията на еколозите, може да се наложи България да не успее да усвои по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 1,5 млрд. лв. за “Струма”. Освен това ще се наложи да връща парите и за вече изградените участъци.


Тунелът е най-опасен


Вариантът с 15-километров тунел е най-рисковият, смятат експерти. През него няма да могат да минават камиони с опасни товари, което ще попречи на облекчаването на трафика. Кресненското дефиле е активен сеизмичен район, има и уранови залежи, които няма къде да се складират. Според проекта тунелът ще е с две тръби. Дължината на цялото трасе, включващо пътна и тунелна част, е около 21 км. Предвидено е и изграждането на подпорни и укрепителни стени, 3 подлеза, 6 моста, две площадки за отдих и един пътен възел. Началото на отсечката ще е при пътен възел “Крупник”, ще преминава през реките Струма и Резена. Преди портала на тунела трасето пресича последователно река Струма и жп линията София - Кулата. След изхода пресича съществуващ третокласен път и р. Струма с мост. Непосредствено след това ще се изгради пътен възел “Кресна”.

Две платна, разделени едно от друго

Източният вариант разделя движението на две самостоятелни и раздалечени платна. В посока Гърция трасето ще преминава по съществуващия път до началото на Кресна, а за София ще бъде по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Приблизителната дължина на трасето е 24 км.

От Кулата за София започва на 100 м след пресичането с жп линията за мина “Ораново”, минава вляво от съществуващия път и се продължава успоредно на него, след което тръгва на югоизток, успоредно на река Градевска, между кварталите “Ораново” и “Дълга махала” на Симитли.

След това трасето пресича пътя Симитли - Гоце Делчев и навлиза в ската. Там ще бъде прокопан тунел с дължина 350 м, а след него ще има виадукт с дължина 200 м. В платното за София са предвидени 18 виадукта с обща дължина 5087 м, 5 тунела с обща дължина 4200 м, мост 96 м, 11 надлези и подлези, подпорни и укрепителни стени. Ще има напречни връзки между двете платна, като се използват съществуващите пътища.

Обход на Кресна и три пътни възела

При този вариант ще има 3 пътни възела - при Крупник, Ощава и Кресна, както и две площадки за отдих. Трасето ще е с дължина 21 км. Необходимо е да се изградят 13 виадукта с обща дължина 3075 м, 23 тунела с дължина 7345 м, 5 моста, надлези и подлези, подпорни и укрепителни стени.

Предвжида се максимално използване на трасето на съществуващия, а двете платна на магистралата последователно се раздалечават и доближават.

В дефилето едното платно в основната си част следва съществуващия път Е 79 и мостове над р. Струма, надлеза при и жп линията и тунела. На местата, където трасето напуска съществуващия път Е79, са предвидени нови мостове и тунели.

Дясното ще е на нов терен. Участъкът завършва на около 2,5 км преди Кресна. Трасето преминава над реката няколко пъти, пресича и съществуващия път и жп линията София – Кулата. Към края на отсечката се предвижда нов тунел, мост над р. Влахинска и обход на Кресна.

4 виадукта и 12 тунела за 21 км

В по-голямата си част този вариант също преминава през Кресненското дефиле. Проектното трасе започва южно от пътен възел “Крупник”. В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от Кресна и завършва при пътен възел “Кресна”. Приблизителната дължина на трасето е около 21 км.

Предвижда се изграждането на нов мост над р. Струма, нов тунел, успореден на жп тунела, и още един нов мост над реката, след което се включва в сегашния път, като се ползват съществуващите два моста и тунел.

Предвидено е да се изградят и 4 виадукта с обща дължина 1165 м, 12 тунела с дължина 2892 м, 14 моста и 12 надлези и подлези. Ще се реконструират подпорни и укрепителни стени, както и съществуващите: два тунела и 4 моста. Целта е да не се засягат границите на резерват “Тисата”

С трасе извън Кресненското дефиле

Този вариант на трасе е по нов терен извън Кресненското дефиле. И двете платна на движение са изнесени в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава.

Трасето започва около 100 м след пресичане с жп линията за мина Ораново и се върви успоредно на него, след което тръгва на югоизток, успоредно на река Градевска, между кварталите “Ораново” и “Дълга махала” на Симитли.

Пресича пътя Симитли – Гоце Делчев на две нива, където е предвидено изграждането на пътен възел за връзка на автомагистралата с град Банско и обратно.

В този вариант е предвидено изграждането на 5 тунела с обща дължина 4200 м, 18 виадукта с дължина - 5087 м, един мост с дължина 96 м, подлези и надлези, както и подпорни и укрепителни стени.

При пресичане на съществуващите напречни пътища са предвидени пътни възли, осигуряващи всички посоки на движението.24chasa.bg

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3