Sandanski1.com

Сандански: Започва саниране на панелни жилищни сгради

12 превъзходни идеи за Сандански. Авторите са ученици от Земеделска гимназия 12 превъзходни идеи за Сандански. Авторите са ученици от Земеделска гимназия

Община Кресна въведе интернет плащане на местните данъци и такси Община Кресна въведе интернет плащане на местните данъци и таксиРедакционни

Сандански, Кресна и Струмяни получават 9.3 млн. лева за изграждане на две инсталации за компостиране Сандански, Кресна и Струмяни получават 9.3 млн. лева за изграждане на две инсталации за компостиране

Отсечката от Кресна до Сандански ще бъде пусната предсрочно ВИДЕО. Отсечката от Кресна до Сандански ще бъде пусната предсрочно

Дроновете долетяха и ни свариха по бели гащи Дроновете долетяха и ни свариха по бели гащи

222 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

11 Sep 2017 :: Sandanski1.com

29 позиции са за висшисти

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 11.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места
2 Учители ДГ Висше образование
2 Учители по биология Висше образование
2 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по психология, етика и философия Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
3 Учители по английски език Висше образование
1 Учител на деца с СОП Висше образование
1 Учител по история Висше образование
2 Учители по математика и ИКТ Висше образование
1 Учител по химия Висше образование
2 Учители по история и география Висше образование
1 Учител по джудо Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител по информатика и ИТ Висше образование
4 Учител по ФВС Висше образование
1 Учител на група ЦДО- начален Висше образование
1 Учител на група ЦДО - прогимназиален Висше образование
1 Възпитател общежитие Висше образование
1 Завеждащ административна служба Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 193 места
55 Опаковачи Основно, средно образование
29 Шивачи Средно, основно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
1 Чистач-хигиенист Средно, основно образование
18 Общи работници Основно, средно образование
5 Кофражисти Основно,средно образование
6 Арматуристи Основно, средно образование
4 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно, основно образование
2 Дърводелци мебелисти Основно,средно образование
8 Специалисти по топлоизолация Основно,средно образование
4 Шофьори тежкотоварен автомобил Средно образование,кат.С
3 Заварчици Основно,средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Средно образование
4 Майстори производство но тестени изделия Средно образование
2 Машинни оператори шиене Основно, средно образование
1 Шофьор лекотоварен автомобил Средно, образование кат.С
4 Екструдеристи Основно, средно образование
4 Механици, промишлено оборудване Основно, средно образование
2 Водачи мотокар Средно образование
1 Товарач Основно, средно образование
1 Монтажник на дограма Средно образование, технически умения, шоф.книжка кат.В
5 Машинисти, асфалтоукладатор Основно, средно образование
5 Машинисти на валяк, асфалтополагане Основно, средно образование
3 Работници, полагане на пътни асфалтови настилки Основно, средно образование
1 Председател комисия Средно техническо образование
1 Помощник в кухня Основно, средно образование
1 Пицар Основно, средно образование
1 Камериерка Основно, средно образование
1 Мияч на съдове Основно, средно образование
1 Помощник- възпитатаел Средно образование
3 Оператори асфалтополагане Основно, средно образование
3 Касиери бензиностанция Основно, средно образование
4 Готвачи Основно, средно образование
1 Шофьор лек автомобил, кат. В Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места
1 Лекар трудова медицина Висше образование
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
1 Лекар по професионални болести Висше образование
1 Лекар радиационна хигиена Висше образование
1 Лекар, ортопедия Висше образование
1 Лекар със специалност радиобиология Висше образование
1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше образование
1 Ресурсен учител Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование
1 Учител по физическо възпитание и спорт /1/2 щат/ Висше образование, ФВС
2 Учители на група за целодневна организация на учебния ден Висше образование,НУП
1 Учител теория Висше образование, строителен инженер,ВиК
1 Учител по учебна практика Висше образование, строителен инженер,ВиК
1 Психолог Висше образование
1 Учител по БЕЛ, ½ щат Висше образование, БЕЛ
1 Учители по английски език в начален и прогимназиален етап Висше образование, фиология или лингвистика
1 Учител по френски език/по заместване/ Висше образование, фиология или лингвистика
1 Учител по информационни технологии и информатика Висше образование,информатика/компютърни науки
1 Учител по предмети от философски цикъл /1/2 щат/ Висше образование, философия,психология или социология
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
3 Учители по изобразително изкуство / ½ щат/ Висше образование,счетоводство и контрол
1 Учител ЦДО / 1-ви до 4-ти клас/ Висше образование
3 Учители в ДГ Висше образование, предучилищна педагогика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 353 места
7 Сервитьори Средно образование
6 Шивачи на трико Средно образование, опит
5 Продавач-консултанти Средно образование
2 Монтажници на селскостопанска техника Средно образование, опит
2 Монтажници на дограма Средно образование
1 Шофьор Средно образование образование, кат. В
2 Монтажници на кличатични инсталации Средно образование,проф.квалификация
6 Общи работници Средно образование
1 Работник зареждане на рафтове Схема «Ново работно място»
1 Монтажник на мебели Средно образование, опит
1 Транжор Средно, основно образование,опит 1-3 год.
2 Чистачи, производствени помещения Средно, основно образование
2 Машинни оператори, месни продукти Средно образование
20 Работници сладкарско производство Средно образование, минимално основно
2 Стоковеди Схема «Ново работно място»
2 Бояджии на промишлени изделия Средно професионално образование
1 Работник кухня Средно образование
2 Готвачи/Пом.готвачи Средно образование
1 Хигиенист Средно образование
1 Зърносъхранител Средно образование
2 Работници, поправка на гуми и джанти Средно образование, опит
2 Миячи на МПС Основно образование
7 Работници, строителство Средно образование
5 Работници, оранжерии Средно образование
7 Заварчици Средно образование,опит,проф.квалификация
1 Работник, сглобяване на детайли Средно професионално образование,опит
2 Стругаро - фрезисти Средно професионално образование
1 Шофьор лекотоварен автомобил Схема «Ново работно място»
22 Шивачи Опит
1 Автомеханик Средно образование
1 Окачествител, продукти Средно образование
75 Машинни оператори, шиене Опит
1 Водач мотокар Схема «Ново работно място»
3 Касиери Средно образование
2 Аранжор, касиер Средно образование
1 Продавач-консултант, отдел деликатеси Средно образование
5 Специалисти, събиране на вземания в Кол-център Средно, висше образование, работа на компютър, комуникативност
2 Пълначи на месни продукти Средно образование
5 Работници, сладкарско производство Средно образование
2 Общи работници хранително-вкусова промишленост Средно образование
1 Служител,информация за пътувания Средно, висше образование,туризъм
1 Продавач консултант, нощен труд Средно образование
2 Електромонтьори Средно образование
10 Гладачи,ютия Осново образование
1 Отчетник счетоводство Средно образование
60 Шивачи, кожа Средно образование
3 Чистачи производствено оборудване Средно образование
1 Шофьор на товарен автомобил Кат. С,Е
50 Общи работници архиологически разкопки Средно образование, основно образование без опит
1 Механик транспортни средства Средно професионално образование, с опит
2 Продавач-консултанти сезонна заетост Средно образование
1 Шлосер Средно образование
3 Работници, мебелно производство Средно образование
1 Шофьор доставчик Средно образование , Кат. В и С
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 64 места
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Учители, теоретично обучение Висше образование
1 Училищен психолог Висше образование
1 Учител философия и етика Висше образование
1 Учител география и икономика Висше образование
7 Учители, английски език Висше образование
18 Учител, НУП Висше образование
2 Учители, практическо обучение Висше образование
1 Учител теоретично обучение, икономически науки Висше образование
2 Учители, БЕЛ Висше образование
1 Учител история и археология Висше образование
1 Учител, общообразователен предмет Висше образование
1 Учители, музика Висше образование
3 Учители, математика Висше образование
1 Учител, математика и физика Висше образование
6 Учители, физическо възпитание и спорт Висше образование
1 Учители, информатика Висше образование
4 Учител история и география Висше образование
2 Младши експерти Висше образование
5 Учители детска градина Висше образование
1 Учител биология Висше образование
1 Учител биология и химия Висше образование
2 Възпитатели Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 235 места
14 Шивачи Основно образование
2 Работници, консервиране на плодове и зеленчуци Начално, основно образование
2 Шивачи на обувки Основно,средно образование
5 Чистач-хигиенисти Начално,основно образование
4 Оператори на кътер Основно,средно образование
1 Общ работник промишлеността Начално, основно образование
46 Машинни оператори шиене Начално, основно образование
9 Оценители на облекла Основно,средно образование
26 Гладачи Основно,средно образование
6 Кроячи Основно,средно образование
9 Опаковачи Основно,средно образование
1 Помощник готвач Начално,основно образование
15 Работници, ръчна работа Основно,средно образование
78 Шивачи м/д облекло Начално,основно образование
1 Готвач Основно,средно образование
2 Сервитьори Основно,средно образование
10 Продавач - консултанти Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
2 Лекари, хирурзи Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Техник механик Висше техническо образование
1 Лекар инфекционни болести Висше образование
4Учител начален етап на основното образование/1-4 клас/ Висше образование
3 Учител по спортни дейности Висше образование
7 Учители по английски език Висше образование
1 Маркетинг мениджър Висше образование
4 Учители по БЕЛ Висше образование
2 Учители Икономически дисциплини Висше образование
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
3 Учители по математика Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
1 Учител интернатна група Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Учител руски език Висше образование
1 Учител информационни технологии Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
1 Учител по транспортни услуги Висше образование
1 Учител по география Висше образование
1 Учител по туризъм Висше образование
1 Педагогически съветник Висше образование
1 Възпитател Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 55 места
8 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
4 Бармани Средно образование
6 Камериери Основно, средно образование
6 Готвачи Основно образование
1 Работник кухня Средно образование
4 Администратори, хотел Средно образование
1 Масажист Средно образование
1 Заварчик Средно образование
2 Шлосери Средно образование
5 Кофражисти Средно образование
1 Касиер Средно образование
1 Главен камериер Средно образование
2 Обслужващи, бензиностанция Средно образование
1 Опаковач Основно, средно образование
6 Машини оператори-дървообработване Средно образование
1 Пиколо Средно образование
2 Фадромисти Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
1 Портиер Средно образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Счетоводител
1 Асистент Висше икономическо образование с АЕ
Висше образование, англ., руски език,комп.грамотност
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 118 места
15 Шивачи на трико и конфекция Средно образование
1 Склададжия Средно образование,кат.С
5 Гладачи Средно, основно образование
1 Шофьори, международен превоз Средно образование
30 Работници консервено производство Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
10 Монтажници ел. елементи Средно образование
1 Шофьор на товарен автомобил, кат. С Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
4 Сервитьори Средно образование
1 Заварчик Средно образование
1 Шлосер Средно образование
1 Ел. техник Средно образование
10 Общи работници в промишлеността Средно образование
10 Пакетировачи Средно образование
10 Плетачи Средно образование
2 Работници в автомивка Средно образование
3 Работници, поправка на джанти и гуми Средно образование
3 Ръчници шевно производство Средно образование
4 Работници пластмасови детайли Средно образование
3 Работници, производство на салати Средно образование
Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3