Sandanski1.com

Фотоконкурс на Sandanski1.com. Темата: Фотоконкурс на Sandanski1.com. Темата: "Есен в Сандански"

Допитване: Вашето мнение за обединението на болниците в Сандански и Петрич Допитване: Вашето мнение за обединението на болниците в Сандански и Петрич

През 2018 г. няма да се заделят пари за саниранеПрез 2018 г. няма да се заделят пари за саниранеРедакционни

Започна обособяването на индустриална зона Сандански Започна обособяването на индустриална зона Сандански

 Бождовският язовир е трябвало да осигури 5 млн. куб метра вода за Сандански Бождовският язовир е трябвало да осигури 5 млн. куб метра вода за Сандански

Допитването за обединението на болниците в Сандански и Петрич: Господи, дано не боледуваме! Допитването за обединението на болниците в Сандански и Петрич: "Господи, дано не боледуваме!"

РСПБЗН - Сандански, припомня: Започва отоплителният сезон, внимавайте!

13 Oct 2017 :: Sandanski1.com

В дома и офиса електроуредите трябва да бъдат обект на постоянен контрол!

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.

1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
- Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
- Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
- Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
- При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
- Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

2. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
- Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
- Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети не по-малко от 50 см.
- Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на печката;
- Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
- Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост!
- Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
- Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.
- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

3. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
- Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
- В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
- Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.

4.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
- Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.
- Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
- Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
- Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3