Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

45% от децата в България са в риск от бедност и социално изключване 45% от децата в България са в риск от бедност и социално изключване

20 Nov 2017 :: Sandanski1.com

През 2016 г. 24,8 милиона деца в ЕС или 26,4% от населението между 0 и 17 г. са били пред риск от бедност или социално изключване

Близо половината от децата в България са в риск от бедност и социално изключване. Това показват данни на Евростат.

През 2016 г. 24,8 милиона деца в ЕС или 26,4% от населението между 0 и 17 г. са били пред риск от бедност или социално изключване.

Това означава, че децата живеят в домакинство при най-малко едно от следните три условия: в риск от бедност заради ниски доходи, тежки материални лишения и много нисък интензитет на трудова заетост.

През последните години процентът на децата, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване в ЕС леко е спаднал от 27,5% през 2010 г. до 26,4 на сто през 2016 г. Но се наблюдава сериозен контраст сред страните членки на ЕС.

Най-висок е рискът в Румъния и България, а най-нисък - Дания, Финландия и Словения.

През изминалата година почти половината от децата са били пред риск от бедност и социално изключване в Румъния (49,2%) и България (45,5%). Те са следвани от Гърция (37,5%), Унгария (33,6%), Испания (32,9%), Италия (32,8%) и Литва (32,4%).

Най-нисък е процентът в Дания (13,8%), Финландия (14,7%) и Словения (14,9%).

Най-значимо намаляване на риска е регистрирано в Полша (-6,6%), Ирландия (-5,3% между 2010 и 2015 г.), Унгария (-5,1%), България (-4,2 на сто) и Литва (-3,4%), а най-голямо е увеличението в Гърция (от 28,7% до 37,5%, или +8,8%) и Кипър (+7,8%).

news.bg

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041