Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Да. Определено на моменти в Сандански не дишаме много чист въздух Да, без съмнение! На моменти в Сандански не дишаме много чист въздух

25 Nov 2017 :: Sandanski1.com

Промяна към по-добро може да настъпи чрез ново, отговорно гражданско поведение на всеки от нас, както и решителни мерки от страна на властите

През последната година в традиционните и социалните медии се говори много за чистотата на въздуха в страната.

Вие, уважаеми читатели, интересували ли сте се, що за въздух дишаме в град Сандански?

"Официални" станции за измерване качеството на въздуха няма във всеки град.

Ето защо гражданската иницатива НЕЗАВИСИМА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ 500 СТАНЦИИ (ВИЖ ТУК) предоставя сензори за измерване на фините прахови частици (ФПЧ).

В рамките на тази инициатива преди около месец поставих сензор в Сандански. Ще го видите в уеб ТУК!

В реално време данните са достъпни ТУК!

Натрупаната след 8 октомври информация сочи недвусмислено: на моменти не дишаме много чист въздух в Сандански, като в периода 3-10 ноември има моментни стойности, които значително превишават нормите.Що е то ФПЧ

Сместа от твърди и течни частици суспензирани в атмосферата, представляват фините прахови частици. Те варират по брой, форма, размер, площ на повърхността, химичен състав, разтворимoст, окислителен потенциaл и произход.

Според диаметъра си (микро- и нанометра) те биват:

- TSP - всички суспендирани частици с диаметър до 30 μm
- ФПЧ10 - диаметър по- малък от 10 μm
- ФПЧ2.5 - 10 μm- груби частици с диаметър между 2.5 и 10 μm
- ФПЧ2.5 с диаметър под 2.5 μm
- ФПЧ0.1 - ултрафини прахови частици (наночастици) с диаметър по- малък от 0.1 μm (обикновено между 1 и 100 nm)

Как ФПЧ влияят върху здравето на хората

Има достатъчно доказателства за вредите от ФПЧ върху човешкото здраве, разпростиращи се далеч извън дихателната система. ФПЧ могат да предизвикат влошаване на сърдечни заболявания, инфаркти, аритмии.

Те могат да засегнат ЦНС и репродуктивната система, както и да причинят рак. Голямо проучване показва, че продължителното въздействие на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 се свързва с развитие на аденокарцином на белите дробове, а при системна експозиция - да се причини дори преждевременна смърт.

През 2010 Световната здравна организация изчисли, че около 6 милиона души годишно умират преждевременно всяка година заради замърсяване на въздуха. Замърсяването с ФПЧ2.5 допринася приблизително за 800 000 от тях.

Европейският съюз е наложил стандарти за вредните вещества във въздуха, които всички страни членки е необходимо да спазват.

Те са следните:

ФПЧ10
- СДН (среднодневна норма) - 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
- СГН (средногодишна норма) - 40 мкг/м3
ФПЧ2.5
- СГН - 25 мкг/м3Какво може да направим ние и общината, за да подобрим въздуха, който дишаме и чиито качества се влошават от следните два фактора:

1. Битово отопление на твърдо нискокачествено гориво – дърва с висока влажност и нискокалорични въглища – както и нерегламентирани горива като пластмаси, автомобилни гуми, брикети от въглищен прах и примеси и всичко това, изгаряно в примитивни инсталации с нисък коефициент на полезно действие. При последното преброяване на населението в страната е установено, че 58% от семействата се отопляват именно по този начин.
2. Личен автомобилен транспорт – делът му в страната продължава да нараства.

Подобрения на битовото отопление

– фокусиране на средствата от Приоритетна ос 5 на ОПОС 2014 - 2020 към програма за подпомагане на домакинствата да придобиват по-ефективни отоплителни инсталации, които избягват или минимализират използването на изкопаеми горива и имат висок коефициент на полезно действие и които ще съответстват на предстоящата европейска директива за проектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво;
- постепенно отпадане на помощите за отопление, които се харчат за дърва и въглища в сегашния им вид и обвързване на тези помощи с критерии за качество на горивата;
– реален контрол при закупуване на нови отоплителни инсталации, които отговарят на посочените критерии, реален контрол върху качеството на горивата в складовете за горива. Полицията трябва да бъде упълномощена да проверява и санкционира при сигнали на граждани, че някъде се използват нерегламентирани горива, когато например в крайните квартали се горят гуми и пластмаси или малки цехове работят през уикенда, изпускайки пушеци със съмнителни цветове;
- горенето на гуми – напоследък традиционно на Сирни заговезни или просто за зрелище – не е реално контролирано, а предвидените глоби са от 150 до 500 лева. Тези глоби трябва да се налагат от орган, който работи и след 17 ч., всеки ден. Подобно е положението в крайните квартали – например край "Факултета" в София, където събирачи на вторични суровини изгарят на открито опасните пластмаси, които не се изкупуват в пунктовете.

Автомобилен транспорт

– въвеждане на стимули и мерки, които ограничават използването на личен транспорт:
- засилен контрол - дали личните автомобили отговарят на стандартите за емисии;
- ограничен достъп на автомобили в централните градски зони;
- въвеждане в цялата страна на стимули за използване на електромобил – развитие на мрежа от зарядни станции, освобождаване от различни данъци и предоставяне на данъчен кредит при закупуване на електромобил;
- насърчаване използването на споделен транспорт, за да се избегне масовата ситуация на автомобили, които возят само по един пътник;
- стратегическо планиране на мрежата за велосипеден транспорт;
- интермодален пътнически транспорт – например по-облекчен режим за качване на велосипед в обществения транспорт, диференциране на цените за качване на велосипед във влак според разстоянието, насърчаване на възможност за безплатен превоз на малките сгъваеми велосипеди в метрото и обществения транспорт по всяко време на денонощието;
- разрешаване и регулиране на приложенията за споделен транспорт като UBER;
– КАТ трябва да получи реални правомощия и ресурси (например повече мобилни уреди за замерване на емисиите от автомобили) и право за санкциониране на неизправни автомобили.

Почистване на Сандански

Почистването на градовете е един от основните механизми за борба със замърсяването с фини прахови частици и общините трябва да го използват максимално ефективно.

Създаване на система за регулярно почистване на улиците, а честотата да зависи от актуалните данни на изградената система за контрол на качеството на въздуха (която сега изпълнява единствено информативна функция) и не се отделя специално внимание на районите със силни нива на замърсяване вследствие на натоварения трафик.

Автор на текста е Иван Маринов

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041