Sandanski1.com

ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански ВИДЕО. За бъдещия Клуб ЛИК в град Сандански

Реставрация на православен храм ВИДЕО. Реставрация на православен храм "Свети Георги", град Сандански

ОФК Вихрен - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи ОФК "Вихрен" - град Сандански, организира футболен турнир за деца от пет възрастови групи

Земеделската професионална гимназия спечели още един проект по Еразъм+

04 Dec 2017 :: Sandanski1.com

Учениците ще получат Сертификат за предприемачески способности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass Mobility

"С предприемачество - за успешна реализация" е най-новият спечелен проект на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев", град Сандански, по Еразъм+.

Той е естествено продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство+.

През 2018 година 45 ученици от тази специалност, разпределени в три потока, ще имат производствената си практика в партньорство с F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH от град Кемниц, Германия.

Поставянето на учениците в реална многокултурна чуждоезикова бизнес среда ще развие творческия и идейния им потенциал, уменията им за работата в екип, култура на поведение и бизнес етика.

Съобразно изготвената програма по време на мобилностите партньорската организация ще проведе обучителни семинари в областта на икономиката и запознаване с дуалния модел на професионално обучение в Германия.

Използвайки екипната работа обучаемите ще имат възможност да създадет собствена бизнес идея, да започнат собствен бизнес, съобразявайки се с европейските критерии за класификация на МСП, да изградят маркетингова концепция, да определят стартовите разходи и очакваните ползи от нея. Ще се използват бизнес симулации, ÜFA (виртуална фирма) и ролеви игри.

Цели се учениците да добият увереност в собствените си способности, да се приспособяват съобразно условията, да се научат да мислят и действат по междудисциплинарен начин и да обменят идеи.

Мобилността ще приключи с представяне на бизнес идеята пред жури.

Учениците ще получат Сертификат за предприемачески способности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass Mobility.

Придобитите предприемачески умения ще са добра основа за успешна бъдеща реализация - като личности, професионалисти и бъдещи предприемачи.

Осъществяването на проекта "С предприемачество - за успешна реализация" ще повиши качеството на образованието в ЗПГ "Климент Тимирязев", ще спомогне за утвърждаването и като водеща професионална гимназия в района и страната.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041