Sandanski1.com

ВИДЕО. Васко Попов - човекът, който спаси част от историята на Сандански ВИДЕО. Васко Попов - човекът, който спаси част от историята на Сандански

ВИДЕО. История. Сандански преди 44 години. Манифестация на 1 май 1974 г. ВИДЕО. История. Сандански преди 44 години. Манифестация на 1 май 1974 г.

За четвърта поредна година Спортно училище - Сандански, излъчи десетте си най-добри състезатели За четвърта поредна година Спортно училище - Сандански, излъчи десетте си най-добри състезателиРедакционни

През 2018-та ПГ ЯНЕ САНДАНСКИ ще отбележи 80-годишен юбилей. Програма на тържествата и проявите През 2018-та ПГ ЯНЕ САНДАНСКИ ще отбележи 80-годишен юбилей. Програма на тържествата и проявите

Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по жертви в България след сексуалната Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по жертви в България след сексуалната

ВИДЕО. Среща с призрак ВИДЕО. Среща с призрак

Безработни, младежи и хора с увреждания ще могат да започнат собствен бизнес с европари

08 Dec 2017 :: Sandanski1.com

Те ще имат достъп до нисколихвени кредити между 5000 лева и 48 895 лева

Стартиращи или социални предприятия, както и такива, създадени от безработни, младежи до 29 години и хора с увреждания ще имат достъп до нисколихвени кредити между 5000 лева и 48 895 лева (равностойността на 25 хиляди евро).

Това съобщиха днес на пресконференция заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Светослава Георгиева.

Първите споразумения за микрокредитиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" бяха подписани днес . Те са първите, които Фондът на фондовете подписва с финансови посредници през този програмен период, съобщи БТА.

От януари вече ще има достъп до договорените средства – 3, 4 млн. лв., като споразумения са подписани с финансовите посредници "Микрофонд" АД за 2 млн. лв. и "СИС Кредит" АД за 1, 4 млн.лв.

Чрез финансовия инструмент ще бъдат подкрепени хора, които при равни други условия, не биха имали достъп до финансиране от банките, обясни заместник-социалният министър Зорница Русинова.

Срокът за погасяване на заемите е до 10 години с възможност за двугодишен гратисен период. Лихвеният процент на кредитите е значително по-нисък от пазарния – между 2, 9 на сто и 7,2 на сто.

По думите на Русинова така ще бъдат подкрепени предприемчиви българи, които имат идея, но поради това, че предприятието няма опит и активи, нямат достъп до кредитен ресурс.

Важна е и подкрепата на млади хора и безработни, особено в районите с висока безработица, където общината е единственият работодател. Това би било добър инструмент за създаване на заетост и започване на собствен бизнес, каза Русинова.

Финансира се придобиване на материални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието (самонаето лице или покриване на други разходи, свързани с основната стопанска дейност).В рамките на срока за усвояване на кредитите ще има семинари за насърчаване на предприемачеството и повишаване на финансовата култура на хората в по-малките градове.

За стартиращо предприятие се приема такова, което функционира до 2 години.

Общият ресурс от Оперативна програма "Развитие на Човешките ресурси", насочен към кредитните инструменти е 70 милиона лева.

ОПРЧР има сериозен напредък в изпълнението и програмирането на средствата, които са на разположение на България от Европейския социален фонд, отчетоха от социалното министерство.

Разгърнатите мерки и проекти в изпълнение допринасят за подобреното състояние на пазара на труда и ниските нива на безработицата, които са рекордно ниски за страната от десетилетие насам, допълват от министерството в информация по темата.

Подкрепа със средства по ОПРЧР са получили близо 180 000 души, като значителна част от тях – близо 50 000 души са получили услуги за мотивиране за започване на работа или са включени в обучения, 45 000 безработни са започнали работа, 40 000 младежи са започнали първа работа или са преминали обучение или стаж, над 48 000 хора с увреждания или невъзможност за самообслужване са получили социални услуги.

Програмата заема челните места в нивото на програмиране и степента на реално извършените плащания.

Близо 82 на сто е достигнало нивото на програмираните средства.

Разплатени са 22% от общия бюджет на програмата. В изпълнение са 48 операции на обща стойност 1 милиард и 340 млн. лв. Сключени са 1750 договора за постигане на по-качествена заетост и социално включване на уязвими групи от населението.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3