Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

Цената на водата в Община Сандански ще се увеличи със 17 ст./куб.м през 2018 година

15 Dec 2017 :: Sandanski1.com

В Област Благоевград най-евтина вода плащат хората от Община Кресна, Сандански е на второ място

Цената на водата, която ползват домакинствата в Община Сандански, ще се увеличи със 17 ст./куб.м през 2018 година, съобщи общинското дружество УВЕКС ЕООД.

Причините за повишение са общоизвестни, тези дни те са предмет на общонационални дискусии, парламентарни дебати и протести на потребители.

Цената на водата се определя от разходите на ВиК дружествата за подобряване качеството на услугите и условията на труд на персонала им, зависят и от минималната работна заплата, която от 1 януари 2018 година ще бъде 510, вместо 460 лева.

Компоненти на крайната цена с ДДС, която виждате на графиката са цената на доставяне на вода до потребителите, цената на отвеждане на отпадните води и цената на пречистването им - там където има действащи пречиствателни станции. Числата в графиката не включват услугата "Пречистване на отпадни води". В Община Сандански с такава разполага само село Вълково.Още през 2016 година УВЕКС ЕООД е представило бизнес план за развитие на дружеството до 2021 година, част от който е и методиката за определяне на цената на водата на територията на общината.

Този план нито е приет, нито - отхвърлен от КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране). УВЕКС води дело срещу Комисията, което на 4 декември бе отложено за март 2018 г.

През 2019 година цената на водата в Община Сандански същата, както и през 2018-та, през 2020-та ще се повиши с 3 ст., а през 2021 г. ще достигне 92 ст. без ДДС. Числата ще са верни, ако КЕВР одобри бизнес плана на УВЕКС, а Общински съвет ги приеме.

Важно е да се добави, че повишението ще бъде с 14 ст./куб.м за онези населени места от Община Сандански, в които няма изградена канализационна мрежа за отвеждане на отпадни води.

Цената на водата в конкретна община силно зависи от географските й особености. Община Петрич например използва помпи за доставки на вода до потребителите, което неизбежно оскъпява услугата. Обратно - общини като Кресна и Сандански, водоподаването в които се извършва изцяло по гравитачен път, са облагодетелствани от природата и цените им за куб.м са по-ниски.

В Област Благоевград Кресна е общината, която държи първенство по този показател - 50 ст./куб.м без ДДС, Сандански е втора. Наред с това Община Кресна има населени места, които са групирани в полето, докато в Община Сандански има територия с по-труден за ВиК услуги релеф, включващи 2 града и 52 села.

През 2018-та УВЕКС е изправен и пред предизвикателството непременно да повиши събираемостта на дължимите от граждани и фирми суми.

По-високите цени на водата през годините напред са неизбежни. Известно е, че около 70% от ВиК мрежата в град Сандански е за реконструкция. Средствата за нея за жалост ще дойдат бавно и постепенно само от местния бюджет, след като през последните години бе пропуснат златен шанс с европейски пари - 52-54 млн. лева, да се осъществи т.нар. "воден цикъл".

В голяма част страната цената на водата превишава няколко пъти тази в Община Сандански.

Най-солено поскъпване на водата, след решението на КЕВР от 15 декември, ще има в Област Ямбол - с 20%.

Увеличението за Враца ще бъде с 13%, за Бургас - с 12%, а за София - с 9.3%. За област Силистра е предвидено увеличение с 6.5%, за Монтана - с 6.4, за Русе - с 6.2%, за Перник - с 5.8%, за Смолян - с 4.5%, за Шумен - с 3%, за Пловдив - с 2.9%, за Кърджали - с 2.8%.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041