Sandanski1.com

МОН публикува линковете за достъп до електронните учебници МОН публикува линковете за достъп до електронните учебници

Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите? Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите?

Свинщини край река Струма, близо до град Сандански Свинщини край река Струма, близо до град Сандански

46 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

02 Jan 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 02.01.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 46 места
5 Шивачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултант Средно образование
1 Мениджър покупки/продажби Средно образование,работа с компютър
1 Търговски консултант Средно образование,работа с компютър
1 Чистач хигиенист Основно, средно образование
1 Окачествители Средно образование
1 Огняр Средно образование
1 Камериерки Основно, средно образование
1 Мияч на съдове Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител ресурсен Висше образование
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места
4 Сервитьори Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Общи работници Средно образование
2 Работник кухня Средно образование
10 Шивачи Опит
10 Машинни оператори, шиене Опит
1 Готвачи Средно образование,опит
1 Търговски консултант Средно образование, опит
1 Работник вентилация Средно образование
2 Пицари Средно образование,опит
60 Шивачи, кожа Средно образование
3 Работници, мебелно производство Средно образование
1 Шофьор доставчик Средно образование , Кат. В и С
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
1 Бармани Средно образование, англ.език
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
5 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Отговорник спомагателни дейности Средно специално, компютърни умения

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител общообразователен предмет Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Шивач Основно образование
1 Машинен оператори шиене Начално, основно образование
4 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
1 Работник подръжка на пътища Основно,средно образование
1 Пастир Начално,основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
1 Чистач хихиенист Начално, основно образование
7 Обслужващи работници промишлено производство Начално, основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 място
1 Учител начален етап на образование Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 119 места
18 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
10 Дърводелци мебелисти Основно, средно образование
27 Камериери Основно, средно образование
9 Готвачи Средно образование
7 Администратори, хотел Средно образование
14 Шивачи Средно образование
8 Общи работници Средно образование
1 Помощник готвачи Средно образование
2 Продавач - консултант Средно образование
1 Спасители басейн Средно образование
1 Техник механик Средно образование
7 Рецепционисти Средно образование, чужд език
1 Охранител Средно образование
2 Чистач хигиенисти Начално,основно и средно образование
2 Работника обработка на дърво Средно образование
5 Изпълнители на модели Средно образование
2 Шофьори товарен автомобил Средно образование
2 Машинни оператори пералня Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 места
12 Шивачи Средно образование
5 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
3 Ръчници в обувно производство Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
17 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общи работници Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
1 Шофьор на катафалка Кат.В
5 Общи работници в мебелно производство Средно образование
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
5 Разкройчици на дървен материал Средно образование
6 Работника оранжерия Средно образование
1 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
20 Машинни оператори обувно производство Средно образование
1 Шофьор Кат.С

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Педагог Висше образование,ПУП
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места
5 Сервитьори Средно образование
4 Кредитни специалисти Средн образование
5 Бармани Средно образование
4 Заварчици,аргоново заваряване Средно образование
2 Шлифовчици метал Средно, образование
2 Шлайфисти Средно образование
1 Бояджия промишлени изделия Основно образование, опит
26 Шивачи м/д облекло Средно образование
1 Рецепционисти хотел Средно образование,английски език, работа с компютър
1 Социални асистенти Средно образование
1 Технолог Висше, средно образование
1 Експедитор стоки и товари Средно образование
8 Машинни оператори дървообработване Средно образование
4 Шофьори товарен автомобил, международни превози Средно образование, кат. С, СЕ, Д
2 Продавач- консултант Средно образование
1 Огняр Средно образование, документ за огняр
7 Машинни оператори, банциг Средно образование
1 Обслужващи работници, промишлено производство Средно образование

2 Общи работници Средно образование
3 Гладачи Средно образование
4 Машинни оператори кроене Средно образование
2 Оценители облекло Средно образование, чужд език
1 Работник огъвач на обувки горна част Средно образование
16 Машинни оператори шиене на обувки Средно образование
1 Техник подръжка на компютри Средно образование
1 Работник сглобяване на детайли Основно, средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
2 Дърводелци Основно, средно образование
2 Лакировачи промишлени изделия Основно, средно образование
2 Монтажници изделия от дърво Основно, средно образование
1 Техник ел.техника Средно образование, опит
4 Машинни оператори производство на мебели Средно образование
4 Кроячи текстил Средно образование
2 Готвачи пицари Средно образование
1 Водач на мотокар Средно образование, документ за мотокарист
3 Производители на обувки, ръчно Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

1 Счетоводител Висше образование
1 Лаборант Висше образование
1 Експерт маркетинг Висше образование
2 Търговски представители Висше образование
2 Специалисти Висше образование
10 Химици Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 140 места
2 Заварчици Средно образование
10 Лаборанти Средно образование
10 Машинни оператори фармацевтични продукти Средно образование
3 Камериерки Средно образование
1 Отговорник спомагателни дейности Средно образование
8 Сортировачи Средно образование
13 Шивачи м/д облекло Средно образование
3 Шофьори Средно образование
2 Продавач консултанти Средно образование
5 Общи работници промишленост Средно образование
1 Машинен оператор обувно производство Средно образование
47 Общи работника Средно образование
2 Водачи мотокар Средно образование
3 Механика машинни инструменти Средно образование
1 Машинист булдозер Средно образование
3 Шофьори тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование
1 Автомонтьор Средно образование
20 Монтажници на гипсокартон Средно образование
5 Кредитни консултанти Средно образование



Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3