Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

46 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

02 Jan 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 02.01.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 46 места
5 Шивачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултант Средно образование
1 Мениджър покупки/продажби Средно образование,работа с компютър
1 Търговски консултант Средно образование,работа с компютър
1 Чистач хигиенист Основно, средно образование
1 Окачествители Средно образование
1 Огняр Средно образование
1 Камериерки Основно, средно образование
1 Мияч на съдове Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител ресурсен Висше образование
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места
4 Сервитьори Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Общи работници Средно образование
2 Работник кухня Средно образование
10 Шивачи Опит
10 Машинни оператори, шиене Опит
1 Готвачи Средно образование,опит
1 Търговски консултант Средно образование, опит
1 Работник вентилация Средно образование
2 Пицари Средно образование,опит
60 Шивачи, кожа Средно образование
3 Работници, мебелно производство Средно образование
1 Шофьор доставчик Средно образование , Кат. В и С
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
1 Бармани Средно образование, англ.език
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
5 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Отговорник спомагателни дейности Средно специално, компютърни умения

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител общообразователен предмет Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Шивач Основно образование
1 Машинен оператори шиене Начално, основно образование
4 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
1 Работник подръжка на пътища Основно,средно образование
1 Пастир Начално,основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
1 Чистач хихиенист Начално, основно образование
7 Обслужващи работници промишлено производство Начално, основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 място
1 Учител начален етап на образование Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 119 места
18 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
10 Дърводелци мебелисти Основно, средно образование
27 Камериери Основно, средно образование
9 Готвачи Средно образование
7 Администратори, хотел Средно образование
14 Шивачи Средно образование
8 Общи работници Средно образование
1 Помощник готвачи Средно образование
2 Продавач - консултант Средно образование
1 Спасители басейн Средно образование
1 Техник механик Средно образование
7 Рецепционисти Средно образование, чужд език
1 Охранител Средно образование
2 Чистач хигиенисти Начално,основно и средно образование
2 Работника обработка на дърво Средно образование
5 Изпълнители на модели Средно образование
2 Шофьори товарен автомобил Средно образование
2 Машинни оператори пералня Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 места
12 Шивачи Средно образование
5 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
3 Ръчници в обувно производство Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
17 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общи работници Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
1 Шофьор на катафалка Кат.В
5 Общи работници в мебелно производство Средно образование
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
5 Разкройчици на дървен материал Средно образование
6 Работника оранжерия Средно образование
1 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
20 Машинни оператори обувно производство Средно образование
1 Шофьор Кат.С

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Педагог Висше образование,ПУП
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места
5 Сервитьори Средно образование
4 Кредитни специалисти Средн образование
5 Бармани Средно образование
4 Заварчици,аргоново заваряване Средно образование
2 Шлифовчици метал Средно, образование
2 Шлайфисти Средно образование
1 Бояджия промишлени изделия Основно образование, опит
26 Шивачи м/д облекло Средно образование
1 Рецепционисти хотел Средно образование,английски език, работа с компютър
1 Социални асистенти Средно образование
1 Технолог Висше, средно образование
1 Експедитор стоки и товари Средно образование
8 Машинни оператори дървообработване Средно образование
4 Шофьори товарен автомобил, международни превози Средно образование, кат. С, СЕ, Д
2 Продавач- консултант Средно образование
1 Огняр Средно образование, документ за огняр
7 Машинни оператори, банциг Средно образование
1 Обслужващи работници, промишлено производство Средно образование

2 Общи работници Средно образование
3 Гладачи Средно образование
4 Машинни оператори кроене Средно образование
2 Оценители облекло Средно образование, чужд език
1 Работник огъвач на обувки горна част Средно образование
16 Машинни оператори шиене на обувки Средно образование
1 Техник подръжка на компютри Средно образование
1 Работник сглобяване на детайли Основно, средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
2 Дърводелци Основно, средно образование
2 Лакировачи промишлени изделия Основно, средно образование
2 Монтажници изделия от дърво Основно, средно образование
1 Техник ел.техника Средно образование, опит
4 Машинни оператори производство на мебели Средно образование
4 Кроячи текстил Средно образование
2 Готвачи пицари Средно образование
1 Водач на мотокар Средно образование, документ за мотокарист
3 Производители на обувки, ръчно Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

1 Счетоводител Висше образование
1 Лаборант Висше образование
1 Експерт маркетинг Висше образование
2 Търговски представители Висше образование
2 Специалисти Висше образование
10 Химици Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 140 места
2 Заварчици Средно образование
10 Лаборанти Средно образование
10 Машинни оператори фармацевтични продукти Средно образование
3 Камериерки Средно образование
1 Отговорник спомагателни дейности Средно образование
8 Сортировачи Средно образование
13 Шивачи м/д облекло Средно образование
3 Шофьори Средно образование
2 Продавач консултанти Средно образование
5 Общи работници промишленост Средно образование
1 Машинен оператор обувно производство Средно образование
47 Общи работника Средно образование
2 Водачи мотокар Средно образование
3 Механика машинни инструменти Средно образование
1 Машинист булдозер Средно образование
3 Шофьори тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование
1 Автомонтьор Средно образование
20 Монтажници на гипсокартон Средно образование
5 Кредитни консултанти Средно образованиеSandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041