Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

43 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

22 Jan 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 22.01.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учител начален етап Висше образование, компютърна грамотност
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в детска градина Висше образование, компютърна грамотност
1 Трудотерапевт Висше социални дейности
1 Медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места
1 Камериерка Средно, основно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Мениджър покупки/продажби Средно образование,работа с компютър
1 Огняр Средно образование
4 Чистач хигиенисти Основно, средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Основно,средно образование
2 Водачи на мотокар Основно, средно образование
2 Монтажници на автомобилни гуми Основно, средно образование
1 Шофьор В категория Средно образование
1 Перач Основно, средно образование
3 Работника в разсадник Основно, средно образование
1 Помощник възпитател Основно, средно образование
2 Сервитьори Средно образование

1 Машинен оператор шиене на облекла
5 Екструдеристи Основно образование
Основно, средно образование
3 Шивачи тапицерия за мека мебел Основно, средно образование
7 Общи работници Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше
1 Учител по английски език Висше
1 Учител детска градина Висше
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 184 места
2 Сервитьори Средно образование
4 Продавач-консултант Средно образование
3 Общи работници Средно образование
2 Работници кухня Средно образование
15 Шивачи Опит
20 Машинни оператори, шиене Опит
1 Готвач Средно образование,опит
1 Машинен оператор, обработка на месо Средно, основно образование
2 Разпространители на безплатни вестници и брошури Средно образование
3 Машинни оператори пакетиране Средно образование,опит
2 Пицари Средно образование,опит
80 Шивачи, кожа Средно образование
10 Машинни оператори, шиене на обувки Основно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование , Кат. С и Е
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
1 Барман Средно образование, англ.език
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
5 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Завеждащ административна служба
Средно образование
6 Шофьора товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. С и Е

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, биология и химия Висше образование
2 Учител НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 25 места
1 Шивач Основно образование
1 Машинен оператор шиене Начално, основно образование
3 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
1 Работник подръжка на пътища Основно,средно образование
1 Пастир Начално,основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
2 Готвачи Начално, основно образование
1 Домакин Основно,средно образование
5 Обслужващи работници промишлено производство
5 Шивачи м/д облекло Начално, основно образование

Начално, основно образование
3 Сезонни работници горско стопанство Основно образование
1 Горски стражар Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Лекар инфекционни болести Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
¼ щат
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 98 места
23 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
2 Галванотехник Средно образование
17 Камериери Основно, средно образование
8 Готвачи Средно образование
12 Администратори, хотел Средно образование
17 Шивачи Средно образование
2 Общи работници Средно образование
4 Шлосери Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
1 Техник механик Средно образование
1 Охранител Средно образование
3 Шофьори товарен автомобил Средно образование
3 Машинни оператори пералня Средно образование
1 Барман Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
1 Аниматор Средно образованиеДирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 75 места
12 Шивачи Средно образование
5 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
4 Сервитьори Средно образование
3 Ръчници в обувно производство Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
10 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общ работник Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
1 Шофьор на катафалка Кат.В
5 Общи работници в мебелно производство Средно образование
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
5 Разкройчици на дървен материал Средно образование
6 Работника оранжерия Средно образование
1 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
1 Готвач Средно образование, опит
1 Шофьор Кат.С
1 Шофьор на автобус Кат.Д
1 Огняр Средно, документ за квалификация
1 Оператор на цифрови металорежещи машини С опит

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041