Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

42 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

05 Feb 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 05.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 42 места
1 Камериерка Средно, основно образование
2 Продавач-консултант Средно образование
2 Мебелисти Основно, средно образование
1 Чистач хигиенисти Основно, средно образование
2 Обслужващи бензиностанция Основно,средно образование
2 Водачи на мотокар Основно, средно образование
2 Монтажници на автомобилни гуми Основно, средно образование
8 Машинни оператори обработка на минерали Основно, средно образование
2 Сервитьори Средно образование
5 Машинен оператор шиене на облекла
5 Екструдеристи Основно образование
Основно, средно образование
3 Шивачи тапицерия за мека мебел Основно, средно образование
7 Общи работници Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по български език и литература Висше образование
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 182 места
1 Монтьор СОТ Средно образование
6 Продавач-консултант Средно образование
1 Общи работници Средно образование
15 Шивачи Опит
20 Машинни оператори, шиене Опит
2 Готвач Средно образование,опит
1 Машинен оператор, обработка на месо Средно, основно образование
3 Машинни оператори пакетиране Средно образование,опит
80 Шивачи, кожа Средно образование
10 Машинни оператори, шиене на обувки Основно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование , Кат. С и Е
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
8 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Машинист на ПМС /фадромист/
Правоспособност
6 Шофьора товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. С и Е
2 Шофьори на товарен автомобил Средно, кат.СЕ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, биология и химия Висше образование
3 Учители НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование
1 Учител, ислям Висше образование
1 Училищен психолог Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 53 места
10 Шивачи Основно образование
7 Машинни оператори шиене Начално, основно образование
3 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
4 Обучар Основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
2 Готвачи Начално, основно образование
1 Работник сглобяване на детайли Основно,средно образование
2 Дърводелци
15 Шивачи м/д облекло Средно образование
Начално, основно образование
2 Сезонни работници горско стопанство Основно образование
1 Продавач консултант Средно образование
2 Подготвители горница на обувки Основно образование
1 Чистач хигиенист Основно, средно образование
1 Огняр Средно образование
1 Помощник възпитател Средно образованиеДирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Лекар инфекционни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Рефабилитатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 113 места
19 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
1 Галванотехник Средно образование
17 Камериери/ки Основно, средно образование
11 Готвачи Средно образование
13 Администратори, хотел Средно образование
23 Шивачи Средно образование
1 Общи работници Средно образование
3 Шлосери Средно образование
1 Продавач консултант Средно образование
1 Техник механик двигатели Средно образование
6 Охранител Средно образование
2 Шофьори товарен автомобил Средно образование
1 Машинни оператори пералня Средно образование
7 Барман Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
1 Аниматор Средно образование
1 Склададжия Средно образование
1 Касиер Средно образование
1 Работник поправка на джанти и гуми Средно образование
1 Работник подръжка сгради Средно образование
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 61 места
12 Шивачи Средно образование
5 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
4 Сервитьори Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
4 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общ работник Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
1 Шофьор на катафалка Кат.В
5 Общи работници в мебелно производство Средно образование
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
2 Разкройчици на дървен материал Средно образование
5 Работника оранжерия Средно образование
2 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
1 Готвач Средно образование, опит
1 Оператор на цифрови металорежещи машини С опит
1 Автомонтьор-шофьор, кат.В С опит


Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041