Sandanski1.com

Емил Терзийски е един от четиримата директори, получили наградата Емил Терзийски е един от четиримата директори на училища, получили наградата "Св. Иван Рилски"

24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна 24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна

Клубът по калиграфия при ПГ Яне Сандански има дългогодишна историяВИДЕО. Клубът по калиграфия при ПГ "Яне Сандански" има дългогодишна история

39 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

12 Feb 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 12.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 39 места
1 Камериерка Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
2 Мебелисти Основно, средно образование
1 Чистач хигиенист Основно, средно образование
2 Водачи на мотокар Основно, средно образование
8 Машинни оператори обработка на минерали Основно, средно образование
2 Сервитьори Средно образование
5 Машинни оператори шиене на облекла
5 Екструдеристи Основно образование
Основно, средно образование
3 Шивачи тапицерия за мека мебел Основно, средно образование
8 Общи работници Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител в детска градина Висше образование,ПУП
1 Ресурсен учител Висше образование,специална педагогика
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 188 места
1 Монтьор СОТ Средно образование
6 Продавач-консултанти Средно образование
1 Продавач-консултант, магазин «Табак» Средно образование
1 Шивач в ателие Средно образование
1 Служител резервации Средно, висше образование, гръцки език и компютърна грамотност
1 Общ работник Средно образование
1 Сервитьорка Средно образование
1 Завеждащ АС Средно образование
15 Шивачи Опит
20 Машинни оператори, шиене Опит
2 Готвачи Средно образование,опит
1 Машинен оператор, обработка на месо Средно, основно образование
3 Машинни оператори пакетиране Средно образование,опит
80 Шивачи, кожа Средно образование
10 Машинни оператори, шиене на обувки Основно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование , Кат. С и Е
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
8 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Машинист на ПМС /фадромист/
Правоспособност
6 Шофьора товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. С и Е
2 Шофьори на товарен автомобил Средно, кат.СЕ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
2 Учители английски език Висше образование
1 Учител НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование
1 Учител, ислямско вероучение Висше образование
1 педагогически съветник Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 50 места
7 Шивачи Основно образование
7 Машинни оператори шиене Начално, основно образование
3 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
4 Обущари Основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
2 Готвачи Начално, основно образование
1 Работник сглобяване на детайли Основно,средно образование
2 Дърводелци
10 Шивачи м/д облекло Средно образование
Начално, основно образование
2 Сезонни работници горско стопанство Основно образование
1 Продавач консултант Средно образование
2 Подготвители горница на обувки Основно образование
5 Опаковачи Начално, основно образование
1 Общ работник Начално, основно образование
1 Огняр Средно образование
1 Помощник възпитател Средно образованиеДирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Лекар инфекционни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Рефабилитатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 122 места
19 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
2 Бояджии на панерни конструкции Основно, средно образование
1 Оператор на машина СЦПУ Средно образование
1 Работник кухня Средно образование
18 Камериери/ки Основно, средно образование
11 Готвачи Средно образование
13 Администратори, хотел Средно образование
23 Шивачи Средно образование
2 Общи работници Средно образование
3 Шлосери Средно образование
1 Продавач консултант Средно образование
1 Техник механик Средно образование
6 Охранители Средно образование
3 Шофьори товарен автомобил Средно образование
1 Машинен оператор пералня Средно образование
7 Бармани Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
1 Аниматор Средно образование
1 Склададжия Средно образование
2 Касиери Средно образование
1 Работник поправка на джанти и гуми Средно образование
1 Работник подръжка сгради Средно образование
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител прогимназиален курс Висше образование, мат. и информатика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 46 места
10 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
4 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общ работник Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
2 Разкройчици на дървен материал Средно образование
5 Работника оранжерия Средно образование
2 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
1 Готвач Средно образование, опит
1 Оператор на цифрови металорежещи машини С опит
1 Автомонтьор-шофьор, кат.В С опитSandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3