Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Държавната администрация хем расте, хем богатее Държавната администрация хем расте, хем богатее

13 Feb 2018 :: Sandanski1.com

В ИТ сектора средното възнаграждение надхвърли 2500 лв. през декември, в хотелиерството няма и 700 лв.

Въпреки клетвите на управляващите, че с ударни стъпки вървят към електронно правителство, което ще доведе до съкращения на чиновниците, държавната администрация не само не намалява, а е успяла да се увеличи до 112 865 души на трудов и служебен договор.

Това показват данни на НСИ за наетите лица в сектор "Държавно управление" в края на декември 2017 г. В сравнение с края на януари същата година увеличението е с 2287 бройки.

Увеличава се и средната заплата на чиновниците - от 1135 лв. през последното тримесечие на 2016 г. на 1219 лв. в края на м.г., което е 7.4% ръст.

За сравнение - в критичния сектор "Образование", където в последните години се пенсионират хиляди преподаватели и гилдията опасно застарява, наетите намаляват с 1422 през годината - от 168 538 в края на януари на 167 116 души в края на декември.

Все пак образованието блести по друг показател - в този сектор заплатите са с най-голямо повишение - 18.5% на годишна база, заради специалното внимание към стартовите възнаграждения на учителите. Така най-сетне и те прескочиха границата от 1000 лв. и през последното тримесечие на миналата година средното възнаграждение в сектора е достигнало 1161 лв.

Средната заплата за страната за последното тримесечие е 1095 лв. и се е повишила с 10.6% за година, но високоплатените сектори се откъсват все по-надалеч от нископлатените въпреки голямото увеличение на минималната заплата.

В сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (където са и ИТ фирмите) средната заплата през декември е минала 2500 лв. (2525 лв.), докато в хотелиерството и ресторантьорството не може да стигне 700 лв. (663 лв.). В хотелиерството има 7.8% ръст за година, но в ИТ сектора е 8.8%.

След учителите с най-голямо повишение на заплатите е сектор "Административни и спомагателни дейности" - 14.4%. Най-малък е ръстът на възнагражденията в един от добре платените сектори - производство и разпределение на еленергия, топлоенергия и газообразни горива - 2.9%.

Това обаче е вторият по високи доходи сектор след ИТ - 1808 лв. средна заплата за четвъртото тримесечие на 2017 г. Бавно нарастват и заплатите в третия високоплатен сектор - финансови и застрахователни дейности. Там ръстът е 4.9%, но средната заплата е 1783 лв.

В някои от нископлатените сектори, известни с това, че в голяма степен са в сивата икономика, ръстът на средната заплата е по-нисък от увеличението на минималната заплата, което през 2017 г. беше 9.5%.

В селското стопанство например ръстът е 8.7% и средната заплата достига 873 лв. през последното тримесечие на 2017 г.

В сектор "Култура, спорт и развлечения" увеличението е 4.9% до 968 лв. за последното тримесечие на м.г.

На дъното остава хотелиерството, където средното възнаграждение е все така по-близо до минималната заплата, отколкото до средната - 647 лв.

Секторът е трайно закотвен на опашката - бизнесът непрекъснато лобира да се разширят възможностите за внос на евтина работна ръка от Молдова и Украйна специално към него.

segabg.com

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041