Sandanski1.com

МОН публикува линковете за достъп до електронните учебници МОН публикува линковете за достъп до електронните учебници

Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите? Санданчанка пита президента Радев: Готови ли сме за Клуба на богатите?

Свинщини край река Струма, близо до град Сандански Свинщини край река Струма, близо до град Сандански

53 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

19 Feb 2018 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 19.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места

1 Учител детска градина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 52 места
1 Камериерка Средно, основно образование
1 Продавач-консултанти Средно образование
2 Мебелисти Основно, средно образование
1 Чистач хигиенист Основно, средно образование
2 Водачи на мотокар Основно, средно образование
8 Машинни оператори обработка на минерали Основно, средно образование
2 Сервитьори Средно образование
5 Машинни оператори шиене на облекла
5 Екструдеристи Основно образование
Основно, средно образование
3 Шивачи тапицерия за мека мебел Основно, средно образование
8 Общи работници Основно, средно образование
10 шивачи конфекция Основно, средно образование
2 Гладачи Основно, средно образование
1 Шофьор товарен автомобил Средно, основно образование, кат.С
1 Склададжия Средно образование, англ. или гръцки език

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 172 места
1 Монтьор СОТ Средно образование
6 Продавач-консултанти Средно образование
1 Продавач-консултант, магазин «Табак» Средно образование
1 Шивач в ателие Средно образование
1 Служител резервации Средно, висше образование, гръцки език и компютърна грамотност
1 Общ работник Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
1 Барман Средно образование, опит
5 Шивачи Опит
20 Машинни оператори, шиене Опит
3 Готвачи Средно образование,опит
2 Хигиенисти производствени помещения Средно, основно образование
1 Хигиенист Средно образование
1 Водач мотокар Средно образование
3 Машинни оператори пакетиране Средно образование,опит
70 Шивачи, кожа Средно образование
10 Машинни оператори, шиене на обувки Основно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование , Кат. С и Е
2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование
1 Електромонтьор промишлено предприятие Средно техническо образование, с опит
1 Работник поправка на гуми и джанти Средно образование
20 Манипуланти промишленост Основно, средно образование
1 Работник на автомивка Средно образование
8 Общи работници промишлено производство -цех за пелети Основно, средно образование
1 Машинист на ПМС /фадромист/
Правоспособност
6 Шофьора товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. С и Е
2 Шофьори на товарен автомобил Средно, кат.СЕ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учители английски език Висше образование
1 Учител НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование
1 Учител, ислямско вероучение Висше образование
1 Учител ресурсен Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 98 места
8 Шивачи Основно образование
7 Машинни оператори шиене Начално, основно образование
3 Работника спомагателни шивашки дейности Начално,основно образование
4 Обущари Основно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Начално, основно образование
2 Готвачи Начално, основно образование
1 Работник сглобяване на детайли Основно,средно образование
2 Дърводелци
24 Шивачи м/д облекло Средно образование
Начално, основно образование
2 Сезонни работници горско стопанство Основно образование
11 Продавач консултанти Средно образование
10 Гладачи Основно, средно образование/ производствени технологии-умения за гладане/
5 Опаковачи Начално, основно образование
1 Общ работник Начално, основно образование
1 Огняр Средно образование
1 Помощник възпитател Средно образование
5 Машинни оператори кроене с електронна машина Основно образование/ производствени технологии/
5 Оценители облекло Основно образование/ производствени технологии/
5 Кроячи текстил Основно образование/ производствени технологии/Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места

1 Лекар инфекционни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Рефабилитатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 143 места
20 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
3 Водачи мотокар Средно образование
2 Пиколо Средно образование
1 Отчетник счетоводство Средно, висше образование
21 Камериери/ки Основно, средно образование
17 Готвачи Средно образование
15 Администратори, хотел Средно образование
23 Шивачи Средно образование
3 Общи работници Средно образование
1 Багерист Основно, средно образование
1 Продавач консултант Средно образование
4 Техник механик Средно образование
6 Охранители Средно образование
3 Шофьори товарен автомобил Средно образование
1 Машинен оператор пералня Средно образование
7 Бармани Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
1 Аниматор Средно образование
1 Склададжия Средно образование
1 Касиери Средно образование
1 Работник поправка на джанти и гуми Средно образование
1 Работник подръжка сгради Средно образование
3 Машинни оператори, производство на пелети Средно образование
3 Техници, ел.системи Средно образование
1 Пазач Основно, средно образование
1 Шофьор на автобус Средно образование
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител прогимназиален курс Висше образование, мат. и информатика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 47 места
10 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
4 Монтажници ел. елементи Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
3 Кроячи на кожа Средно образование
4 Шивачи на обувки Средно образование
1 Общ работник Средно образование, основно
1 Рецепционист хотел Средно образование, англ. език
2 Кроячи тапицерия Средно образование
3 Шивачи на тапицерия Средно образование
2 Разкройчици на дървен материал Средно образование
5 Работника оранжерия Средно образование
2 Машинен оператор на пластмасови изделия Средно образование
1 Готвач Средно образование, опит
1 Оператор на цифрови металорежещи машини С опит
2 Гробари Няма изискване

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3