Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

Общественият съвет по спорт в Сандански предлага извънредна сесия на ОбС Общественият съвет по спорт в Сандански предлага извънредна сесия на ОбС

24 Feb 2018 :: Sandanski1.com

Съветът ще има работна среща с властите на 6 март

Общественият съвет по спорт в Сандански предлага извънредна сесия на ОбС, която да разгледа проблемите на спорта и състоянието на материалната му база в общината.

За да бъде обсъден дневният ред на тази (възможна) сесия, на 6 март от 16 часа в Зала на съветника ще има работна среща с участието на кмета Кирил Котев и неговия екип, общински съветници и самия Обществен съвет по спорт.

Ще бъдат дебатирани следните теми:

1. Обсъждане на дневен ред и проект за решения на извънредна сесия на Общински съвет.
2. Създаване на Програма за развитие на спорта в Община Сандански.
3. Създаване на общинско звено за експлоатация и управление на спортните имоти.
4. Начини на управление и експлоатация на бъдещата Спортна зала.
5. Спортно училище - възможности за развитие.
6. Спортен интернат по плуване - възможности за развитие.
7. Създаване на център за възстановителна и приложна дейност.
8. Създаване на клуб за практикуване на тенис на маса и клуб на спортния деятел.
9. За нов подход при разпределение на субсидиите за спортните клубове от общинския бюджет.
10. Състояние и възможности за развитие на Скоковете.
11. За възможността да има зам.-кмет с ресор "Младеж, спорт, туризъм".
12. Лекоатлетическата писта на градския стадион.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041