Sandanski1.com

АУДИО. Проф. Стоян Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им АУДИО. Проф. Асен Балтов: В Сандански децата спортуват, което е прекрасно за здравето им

Винарска изба Винарска изба "Златен Рожен" нови вина от портфолиото си - квартета Family Reservе

Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+ Профилирана гимназия ЯНЕ САНДАНСКИ спечели три проекта по програма Еразъм+

За неправилно изпреварване вече ще се взимат повече точки За неправилно изпреварване вече ще се взимат повече точки

26 Mar 2018 :: Sandanski1.com

За каране в насрещното освен взимането на книжката за три месеца и глобата от 1000 лв. водачите ще остават и без 10 контролни точки

Водачите, които изпреварват неправилно, ще се разделят с 10 вместо 8 от контролните си точки, ако с маневрата създават непосредствена опасност за движението. Това следва от влязлата в сила на 23 март наредба за максималния размер на контролните точки.

Друга новост е, че за каране в насрещното освен взимането на книжката за три месеца и глобата от 1000 лв. водачите ще остават и без 10 контролни точки. Ако това нарушение бъде извършено повторно, ще се отнемат 12 точки. С промените вече за общо 17 провинения ще се отнемат точки.

13 точки по-малко за новите шофьори

В промените в наредбата е предвидено още новите шофьори да получат 26 вместо 39 точки, като максимален брой ще имат две години след като са взели книжка, ако нямат нарушения.

Уточняват се и редът, по който отнети точки могат да бъдат възстановени. 13 могат да се върнат след преминато допълнително обучение, но това не може да се прави повече от веднъж на година. Точките се възстановяват и служебно след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са отнети.

Ето и всички нарушения, за които се отнемат контролни точки:

1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвтанад 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;

3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохоли/или наркотични вещества или техни аналози – 12 контролни точки;

4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;


6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място – 12 контролни точки;

8. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" – 8 контролни точки;

9. за използване на мобилен телефон, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 6 контролни точки;

10. за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска – 6 контролни точки;

11. за превозване на деца в нарушение на изискванията – 6 контролни точки;

12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8 контролни точки;

13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 контролни точки;

16. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

17. (ново, в сила от 23.03.2018 г.) за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;

18. (ново – в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.

dnevnik.bg

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041