Sandanski1.com

Емил Терзийски е един от четиримата директори, получили наградата Емил Терзийски е един от четиримата директори на училища, получили наградата "Св. Иван Рилски"

24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна 24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна

Клубът по калиграфия при ПГ Яне Сандански има дългогодишна историяВИДЕО. Клубът по калиграфия при ПГ "Яне Сандански" има дългогодишна история

Държавата харчи десетки милиони за телефони на администрацията

17 May 2018 :: Sandanski1.com

Общият разход за тях през 2017 г. възлиза на 21 518 816.19 лв.

В структурите на изпълнителната власт се ползват 355 327 активни телефонни номера, а общият разход за тях през 2017 г. възлиза на 21 518 816.19 лв. Това сочат данните от доклада за състоянието на администрацията за миналата година, приет от правителството и качен на сайта му.

Същият доклад сочи, че всички наети в държавната и териториалните администрации са малко под 130 хил. души.

Малко над 150 хиляди са фиксираните телефони в администрациите. През 2016 г. стационарните телефони са били близо 222 хиляди. В същото време държавата плаща за 193 521 активни мобилни телефонни номера. Макар през 2016 г. с държавни пари да са се поддържали над 236 хиляди мобилни номера и на практика има спад в ползваните телефони, не е ясно по колко телефона имат служителите на администрацията, които общо по зает щат са под 130 хил. души.

Ползваните "комбинирани услуги" пък са 11 559.

"От получените отговори е видно, че има тенденция за намаляване на общия брой активни телефонни номера и увеличаване на разходите за телефонни услуги", се посочва в доклада.

Така например за миналата година са платени 11 199 813.95 лв. за мобилни телефонни номера, а през 2016 г. са дадени 9 797 174.87 лв., макар че реално спада броят на ползваните телефонни номера според отчетите.
Подобна е ситуацията и за стационарните телефони, за които за 2017 г. държавата е дала 10 319 002.24 лв. спрямо 10 129 572.40 лв. през 2016г.


За намаляване на тези разходи е препоръчително въвеждането на интегрирани услуги и повишаване на използването на мобилна спрямо стационарна телефония при оптимизиране на използваните тарифни планове от страна на администрациите, се препоръчва в доклада.

Документът показва, че над 50 на сто от администрацията работи със сравнително стари и със слаба мощност компютри. Те обаче, макар и с технологии и системи отпреди 5-8 години, в повечето случаи са достатъчни за работа с текстообработващи програми, интернет и т.н.

В края на 2017 г. администрацията разполага със 115 743 броя работни станции, от които 17 942 преносими и 97 801 настолни компютри. При 32 bit операционни системи остава водеща ролята на компютрите с процесорна честота над 2 GHz - 28%, а компютрите с процесорна честота, по-малка от 2 GHz, са 17 на сто. Данните показват, че има увеличение и на компютрите с 64 bit адресна свързаност, които вече са 50%.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3