Sandanski1.com

СНИМКИ. Випуск 2019 на Профилирана гимназия СНИМКИ. Випуск 2019 на Профилирана гимназия "Яне Сандански"

Детска градина "Пролет" - град Сандански, изпрати 93 абитуриенти

Спортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Аитуриентите Николай МарковСпортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Директорът Н. Марков поздрави абитуриентите

Над 3 млн. евро на ден пращат българските емигранти у нас

07 Jun 2018 :: Sandanski1.com

Общата сума на преводите от емигранти нараства с 1.4% на годишна база

Средно по 3.19 млн. евро на ден са парични преводи от сънародниците ни, които работят в чужбина.

Общата сума на преводите от емигранти нараства с 1.4% на годишна база. За сравнение, през първото тримесечие на миналата година трансферите на българи зад граница са възлизали на общо 283.3 млн. евро.

През настоящата година общият размер на емигрантските трансфери по месеци достига както следва – 86.2 млн. евро през януари, 93.3 млн. евро през февруари и 107.6 млн. евро през месец март.

През миналата година българите в чужбина изпратиха у нас рекордните 1.152 млрд. евро. Това се равнява на 2.28% от брутния вътрешен продукт на България за 2017 г., който възлиза на 50.429 млрд. евро, по данни на Националния статистически институт.

Така през миналата година емигрантските трансфери са възлизали на средно 3.158 млн. евро на ден.

Методологията за изчисление на общата сума на емигрантските трансфери не може да даде точен отговор за реалния принос на тези пари към българската икономика.

„Оценките на емигрантските преводи се базират на умножението на броя български емигранти, превеждащи пари към техни близки по средния трансфер, като съответно тези изчисления се правят за официалния и неофициалния канал. Сумирането на средствата, трансферирани по двата канала, представлява общата сума на преводите от български емигранти”, пише в методологията на БНБ.

Така или иначе, паричните трансфери от българи в чужбина се явяват елемент от българската икономика, който през годините увеличава влиянието, провокиран от силната емиграция през последните години.
Това навярно обяснява защо, на фона на исторически ниските лихви по депозитите, сумата по тях не спира да расте, като за първи път успя да премине границата от 50 млрд. лева.

Така към края на месец април тази година сумата по депозитите на домакинствата у нас възлиза на 50.192 млрд. лева, сочат данните на БНБ. За сравнение, преди 12 месеца сумата по тях е била в размер на 47.504 млрд. лева.

Паралелно с това, някои банки у нас отчитат ръст на търсенето на ипотечни заеми от българи, живеещи в чужбина. Това означава, че някои сънародници, живеещи зад граница, реално инвестират в пазара на недвижими имоти у нас, като алтернатива на банковите депозити.

Докато у нас не се приложи по-ясна методология за отчитане на паричните потоци, идващи от българските емигранти, трудно може да се даде категорична и достоверна оценка за реалния им икономически принос.

Това не е проблем, който засяга само България, а и другите страни по света, тъй като в наши дни паричните преводи могат да се осъществяват по всевъзможни канали, което прави трудно засичането на всички потоци.

Според различни неофициални оценки, сумата, пращана у нас от българите в чужбина, варира между 2 и 3 млрд. евро на година.

profit.bg

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041