Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Младежката безработица в Община Сандански през 2017 година е била висока, посочва официален доклад

26 Jun 2018 :: Sandanski1.com

Спектърът на най-търсените професии се запазва, образователната система не съумяна години наед да ги предложи на предприемачите

Най-голям е делът безработните сред възрастовата група 25-29 години, а средно на месец в Бюрото по труда се регистрират 155 млади хора, основно - със средно образование, се казва в раздела за младежката заетост и безработица на "Годишен доклад за младежта в Община Сандански (2017)", подготвен за разглеждане и обсъждане по време на сесията на ОбС, която ще се състои на 28 юни.

И през 2017 година се запазва структуратана най-търсените професии – сервитьори, бармани, шивачи, камериерки, готвачи, продавач-консултанти, бизнес администратори.

Продължава и недостигът на специфични професии, за които в района няма учебно заведение, което да ги подготвя. Това са: заварчици, шлосери, машинни и ел. техници, строителни работници.

Докладът определя и причините за младежката безработица:

1. Дисбаланс между търсенето на пазара на труда и професионалното образование, придобито от младежите.
2. Незадоволително равнище на професионалната квалификация, дължащо се на слаба подготовка и ниска информираност.
3. Слабо търсена или неточна професионална ориентация.
4. Демотивация от предлаганото заплащане или пренебрегване на квалификацията на младите хора - умения в IT сферата, владеене на един или повече чужди езици.

В доклада се подчертава, че младежите проявяват слаба активност в областта на предприемачеството, което се дължи да недостатъчна подготовка, опит и недостиг на средства за заповане на собствен бизнес.

В анализирия времеви период младежите, които търсят официално работа са били 156, учещите висше обрзование - 205, 9 от които в страни от Европейския съюз (Великобритания, Германия и Франция).

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041