Sandanski1.com

Сандански. Властите призоваха хората  с прасета доброволно да ги заколят прасетата. Срок - 26 август Сандански. Властите призоваха хората доброволно да заколят прасетата си. Срок - 26 август

Атанас Василев влиза в надпреварата за кмет на Община Сандански Атанас Василев влиза в надпреварата за кмет на Община Сандански

 Пълна консолидация в ГЕРБ – Сандански, за кандидатурата на Кирил Котев за нов управленски мандат Пълна консолидация в ГЕРБ – Сандански, за кандидатурата на Кирил Котев за нов управленски мандат

Търсенето на работници в туризма подсили спада на безработицата през юни

16 Jul 2018 :: Sandanski1.com

Броят на хората без работа намаля с 15,9% спрямо година по-рано

Търсенето на работници в туризма подсили спада на безработицата през юни
Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Установената тенденция за намаляване на регистрираната безработица в страната продължава и през юни, като през месеца равнището ѝ се установява на 5,7%, съобщи Агенцията по заетостта. Понижението е с 0,4 процентни пункта спрямо май 2018 г. и с 1,1 процентни пункта на годишна база.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 188 576, като числеността им се свива с 5,9% спрямо предходния месец и с 15,9% спрямо година по-рано.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Търсенето на работници за експортни производства раздвижи пазара на труда
Рекордно ниска безработица отчете Агенцията по заетостта

Новорегистрираните лица през юни са 21 898, като от тях 1 704 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учещи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 31 903 лица чрез трудови борси, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове, дейности на младежки, ромски и трудови медиатори.

Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учещи и пенсионери, като през юни 818 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Общо 23 769 лица са постъпили на работа през месеца, като 75,2% от тях са устроени в реалната икономика. През месеца в субсидирана заетост са включени 5 886 души: 2 720 – по програми, 2 488 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 678 – по мерки.

През месеца общо 797 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация. Основно професиите, в които се обучават курсистите, са в областта на хотелиерството, туризма, строителството.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 17 339, като 83,3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30,3%), търговията (14,7%), хотелиерството и ресторантьорството (11,9%), административните и спомагателните дейности (8,3%), операциите с недвижими имоти (6,5%), строителството (5,6%).

Най-търсените групи професии през месеца са били: персонал в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; монтажници; помощници при приготвяне на храни; преподаватели; водачи на МПС и подвижни съоръжения.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041