Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18% Горанов е против по-ниски данъци. Прогнозира дори нужда ДДС да стане 24%, а данък печалба - 18%

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Асоциация за развитие на българския спорт ще проведе информационна среща в Сандански Асоциация за развитие на българския спорт ще проведе информационна среща в Сандански

28 Aug 2018 :: Sandanski1.com

Тя ще се състои на 4 септември (вторник). Начало - 16 ч., в Заседателната зала на Община Сандански

"Асоциация за развитие на българския спорт" е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2010 г., отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България.

Програмата за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежи. Има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

По време на информационния ден експерти на Асоциация за развитие на българския спорт ще представят и цялостната рамка на програма Еразъм + и възможностите, които тя предоставя в сферата на образованието, младежта и спорта, което ще допринесе за информираността на младежите.

Тази година организацията реализира проект „YouthUp, който има за цел да даде възможност на четири международни доброволци да натрупат опит в междукултурната среда и да се запознаят с възможностите, които Европейските политики за младежта предлагат. Представители на Португалия, Словакия и Босна и Херцеговина също ще се включат в срещата и участниците от град Сандански ще имат възможност да получат информация от първо лице за възможностите, които Европейския съюз предоставя, както и в частност ползите на доброволчеството за местните общности.

Срещата ще се състои на 4 септември (вторник), началото е от 16, в Заседателната зала на Община Сандански.

Очакваме младите и мотивирани хора от община Сандански да се включат!

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041