Sandanski1.com

Вълнуващо фестивално лято в Сандански Вълнуващо фестивално лято в Сандански

Детска градина "Пролет" - град Сандански, изпрати 93 абитуриенти

Спортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Аитуриентите Николай МарковСпортното училище в Сандански днес изпрати Випуск 2019. Директорът Н. Марков поздрави абитуриентите

ВНИМАНИЕ! Настъпва отоплителният сезон! Правила за безопасност ВНИМАНИЕ! Настъпва отоплителният сезон! Правила за безопасност

04 Nov 2018 :: Sandanski1.com

...

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.

1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
- Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
- Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
- Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
- При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
- Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

2. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
- Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
- Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети и материали не по-малко от 50 см.
- Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на печката;
- Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
- Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост!
- Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
- Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.
- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

3. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
- Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
- В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
- Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.

4.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
- Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.
- Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
- Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
- Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041