Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

132 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

11 Feb 2019 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Учител, начален етап I – IV клас Висше образование
1 Инженер механик Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Микробиолози Висше образование, обща микробиология или биология
2 Лаборанти
1 Инженер, контролно измервателни прибори и автоматика Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
6 Управител, реклама и връзки с обществеността Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 117 места
1 Рецепционист хотел Средно образование
2 Гладачи Основно, средно образование
14 Опаковачи Средно образование
3 Машинни оператори Средно образованиe
8 Работника, оранжерия/парник Начално, основно образование
6 Чистач/хигиенист Основно образование
1 Електромонтьор Средно образование/електротехника
1 Сервитьор Средно образование
1 Организатор експедиция/ товаро разтоварна и спедиторска дейност Средно образование
3 Камериерки Средно образование
7 Общи работници Начално,основно образование
46 Шивачи Основно, средно образование
7 Контрольори Основно, средно образование
5 Арматуристи Средно образование, професионален опит
5 Кофражисти Средно образование, професионален опит
1 Пазач Средно образование
1 Секретар с общи функции Средно образование, компютърна грамотност
5 Работника, кроялна Основно, средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041