Sandanski1.com

Сандански. Властите призоваха хората  с прасета доброволно да ги заколят прасетата. Срок - 26 август Сандански. Властите призоваха хората доброволно да заколят прасетата си. Срок - 26 август

Атанас Василев влиза в надпреварата за кмет на Община Сандански Атанас Василев влиза в надпреварата за кмет на Община Сандански

 Пълна консолидация в ГЕРБ – Сандански, за кандидатурата на Кирил Котев за нов управленски мандат Пълна консолидация в ГЕРБ – Сандански, за кандидатурата на Кирил Котев за нов управленски мандат

Георги Баханов отново е номиниран за член на ЦИК

07 Mar 2019 :: Sandanski1.com

Баханов е член на действащата ЦИК, чийто мандат изтича на 20 март

Юристът Георги Баханов, санданчанин, отново е номиниран за член на ЦИК от името на ПП ГЕРБ.

Баханов е член на действащата ЦИК, чийто мандат изтича на 20 март.

Останалите членове на ЦИК, който предлага ГЕРБ, са Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Александър Андреев, Мирослав Джеров и Димитър Димитров. Баханов, Бойкинова и Ганчева и сега са членове на ЦИК.

За председател на ЦИК ГЕРБ предлага Стефка Стоева, която е съдия във ВАС и чийто мандат в Конституционният съд изтече през ноември 2018-та.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041