Sandanski1.com

Фондация Фондация "Димитър Талев" инициира кампания за набиране на средства за закупуване на къщата на Димитър Талев в град Прилеп

В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето, а европейска директива насърчава използването им

Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година

121 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

18 Mar 2019 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Инженер механик Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Микробиолози Висше образование, обща микробиология или биология
2 Лаборанти Висше образование
1 Инженер, контролно измервателни прибори и автоматика Висше образование
6 Управител, реклама и връзки с обществеността Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 108 места
1 Организатор дейности Основно, средно образование
14 Опаковачи Средно образование
7 Строители, жилища Основно, средно образование
1 Продавач-консултант Средно образованиe
5 Миньори Начално, основно образование
5 Машинни оператори на СОМ Основно образование
2 Градинари Средно образованиe, опит
2 Трудов медиатор - посредник Средно образованиe
1 Чистач Основно образование
1 Електромонтьор Средно образование/електротехника
4 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование
1 Мияч съдове Основно образование
2 Рецепционист хотел Средно образование, английски език
2 Работник, кухня Основно, средно образование
6 Сервитьори Средно образование
1 Барман Средно образование
3 Камериерки Средно образование
4 Общи работници Начално,основно образование
19 Шивачи Основно, средно образование
2 Контрольори Основно, средно образование
5 Арматуристи Средно образование, професионален опит
5 Кофражисти Средно образование, професионален опит
1 Пазач Средно образование
3 Готвачи Средно образование
3 Помощник готвачи Основно, средно образование
3 Формовчици бетонни изделия Начално,основно образование
5 Работник, кроялна Основно, средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041