Sandanski1.com

Общественият съвет по спорт има днес среща с кмета Атанас Стоянов и председателя на ПК по спорт при ОбС Кирил Ханджийски

Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo. Koxeзиoннaтa пoлитиĸa нa EC нe e блaгoтвopитeлнocт

Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират

За кандидатстването в детските градини и първи клас в Община Сандански - нови изисквания За кандидатстването в детските градини и първи клас в Община Сандански - нови изисквания

26 Mar 2019 :: Sandanski1.com

Подаването на документи ще започне на 1 април (за детските градини) и 31 май (за първолаците)

Във връзка с предстоящия прием на деца в първа група на детските градини Община Сандански уведомява всички родители, че подаването на документи започва от 1 април и ще продължи до 30 април.

С Решение на Общински съвет Сандански бяха приети промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и училищата на територията на община Сандански, съобразени с новостите в българското законодателство в областта на образованието.

Приемът на деца в детските градини се извършва чрез точкова система, която се прилага два вида критерии - общи и социални.

Общите критерии са за деца, които живеят в района на детската градина, такива, които имат брат или сестра, вече приети в същата детска градина, деца на работещи родители или такива, които са редовни студенти или докторанти.

Социалните критерии обхващат и деца близнаци/тризнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейства. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство.

Тази година правилата и районите за прием в училище и детска градина са практически уеднаквени.

Новото за детските градини е, че се въвеждат прилежащи райони, както при кандидатстването за първи клас.

Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е на детето, а не на някого от тях.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина.

На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано.

Заявлението за кандидатстване в детските градини е налично на сайта на Община Сандански, раздел "Образование”, секция "Детски градини". Образци могат да бъдат получени и на място в детските градини.

Изготвянето и утвърждаването на списъците с приетите деца, при реализиран прием на първи етап, ще бъде направено до 20 май, а родителите трябва да запишат децата си от 20 до 30 май.

Децата, приети в първа възрастова група в детските градини, следва да постъпят от 15 септември.

През тази година не се очаква да има проблем с недостиг на местата в детските градини, благодарение на политиката водена в сферата на образованието, както и реализираните до момента обекти от кмета Кирил Котев и неговия екип.

Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на Община Сандански в раздел "Образование”, "Детски градини “.

Прием в първи клас за учебната 2019/2020 г.

По отношение на приема на ученици в първи клас на територията на община Сандански - за информация на всички заинтересовани родители, на сайта на общината е налична Система за прием в първи клас за учебната 2019/2020 години, утвърдена от кмета Кирил Котев.

Тук основните принципи са запазени както в приема за миналата учебна година. Водещият критерий за близостта на детето до училището ще носи най-голям брой точки.

Новото тази година е, че дете, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес.

Подаването на документи ще започне от 31 май, когато бъдещите първокласници ще са получили Удостоверение за завършена подготвителна група от съответната детска градина.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041