Sandanski1.com

ВМРО представи канидатите си за кмет на Община Сандански - Атанас Стоянов, общински съветници и кметове на населени места ВМРО представи канидатите си за кмет на Община Сандански и общински съветници

Каня на дебат Котев от ГЕРБ, Тимчев от БСП и Стоянов от ВМРОВИДЕО. Каня на дебат Котев от ГЕРБ, Тимчев от БСП и Стоянов от ВМРО

Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град! Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град!

131 свободни работни места са обявени тази седмица в Община Сандански

09 Apr 2019 :: Sandanski1.com

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

1 Медицинска сестра Висше образование
1 Логопед Висше образование
6 Управители, реклама и връзки с обществеността Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 123 места

1 Организатор дейности Основно, средно образование
5 Опаковачи Средно образование
7 Строители, жилища Основно, средно образование
6 Миньори Начално, основно образование
1 Спасител басейн Средно образование
5 Машинни оператори, обработка на минерали Основно образование
2 Градинари Средно образованиe, опит
2 Чистачи Основно образование
5 Машинни оператори, обработка на камъни Основно образование
4 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование
1 Мияч съдове Основно образование
2 Рецепционисти хотел Средно образование, английски език
2 Работника, кухня Основно, средно образование
9 Сервитьори Средно образование
1 Барман Средно образование
5 Камериерки Средно образование
10 Пакетировачи Основно образование
3 Сметосъбирачи Начално,основно образование
4 Международни шофьори Средно образование, кат С + Е
19 Шивачи Основно, средно образование
2 Контрольори Основно, средно образование
5 Арматуристи Средно образование, професионален опит
5 Кофражисти Средно образование, професионален опит
7 Готвачи Средно образование
2 Помощник готвачи Основно, средно образование
3 Формовчици бетонни изделия Начално,основно образование
5 Работници, кроялна Основно, средно образование

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041