Sandanski1.com

Фондация Фондация "Димитър Талев" инициира кампания за набиране на средства за закупуване на къщата на Димитър Талев в град Прилеп

В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето, а европейска директива насърчава използването им

Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година

общините Сандански, Кресна и Струмяни пристъпиха към изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Общините Сандански, Кресна и Струмяни пристъпиха към изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

25 Apr 2019 :: Sandanski1.com

Основната цел на проекта е е да намали депонираните количества битови отпадъци. Общият му бюджет възлиза на 9 млн. 368 737 лева.

На 25 април, в м. Могилата, край Сандански, общините Сандански, Кресна и Струмяни пристъпиха към изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.

В 11 часа започна откриващата конферениция, гости на която бяха представители на МОСВ, Ангел Георгиев – директор РИОСВ - Благоевград, Стоянка Манолева – директор Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Западно - Беломорски регион".

Пресконференцията беше открита от Кирил Котев, кмет на Община Сандански. Приветствие направиха и Николай Георгиев - кмет на Община Кресна и Емил Илиев - кмет на Община Струмяни.

Компостиращата инсталация е мащабен съвместен проект на трите общини, след осъществаването на който ще бъде изградено предприятие за обработка на битови отпадъци, включващо регионална инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци (2800 тона годишно) и регионална инсталация за предварителното им третиране (12 000 тона годишно).

Основната цел на проекта е е да намали депонираните количества битови отпадъци. Общият му бюджет възлиза на 9 млн. 368 737 лева.

Държавата ще допринесе в този бюджет с 1 млн. лв., а трите общини - общо с около 788 000 лв., 85% от които ще поеме Община Сандански. Ще бъдат създадени няколко десетки работни места.

Символичната първа копка направиха кметовете на общините.

"Всяко домакинство ще почуства пряко и благоприятно ефекта от пускането на инсталацията в експлоатация", каза кметът Кирил Котев. "Ще намалее количеството на депонираните отпадъци. Трябва да припомня, че от 2020 година таксата за един тон отпадъци ще бъде вече 99 лв., а не 28 лв., както е от 2015 насам. Компостът ще се използва пълноценно, тъй че тези отпадъци ще имат повторен живот." (Вижте казаното от кмета във видеото долу, след 50-тата секунда).

Важно е да се отбележи, че това е първият подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна Ос "Отпадъци" на ОП "Околна среда 2014-2020" и първият проект, чието осъществяване е вече в ход.


Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041