Sandanski1.com

Фондация Фондация "Димитър Талев" инициира кампания за набиране на средства за закупуване на къщата на Димитър Талев в град Прилеп

В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето В България се горят RDF отпадъци, вредни за здравето, а европейска директива насърчава използването им

Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година Спортно училище - град Сандански, продължи традицията да обявява десетте си най-добри състезатели за изминалата година

През 2020 г. ЛРД "Сокол-1920" - град Сандански, ще отбележи 100-годишнината от създаването си

08 Jun 2019 :: Sandanski1.com

На редовното си годишно събрание ловците и риболовците изразиха тревога от поставянето на електропастири и бариери в ловните горски полета

Редовното годишното отчетно събрание на ЛРД "Сокол-1920" - град Сандански, се състоя тази събота, 8 юни.

Отчет за дейността на ловците и риболовците от дружеството представи на делегатите председателят на Управителния съвет Кирил Спаневиков.

В доклада основно внимание бе обърнато на извършваните разходи, свързани със строителството на новия Ловен дом, организирането на курсове за млади ловци (за първи път от 7 години насам), ловноустройствените проекти за териториите, стопанисвани от Държавните горски стопанства в Сандански и Катунци, както и участието и квалификацията на ловците в традиционните местни и регионални турнири по стрелба (скиит). Предстои също така да бъде организиран и риболовен турнир за младежи.

Кирил Спаневиков очерта и насоките за развитие на ЛРД "Сокол-1920" през 2020 година, през която се навършват 100 години от основаването на дружеството.

На първо място ще бъде обърнато подобаващо внимание за отбелязване на юбилея и откриването на новия Ловен дом, чието строителство върви в съответствие с начертания график.

И през идната година ЛРД "Сокол-1920" ще продължи работата си за подобряване на дейностите, извършвани за създаване на по-добри популации животни в ловните полета.

Важна постоянна задача, на която ще се обръща особено внимание, е недопускането на произшествия по време на лов.

Както е известно, неотдавна ловец от село Катунци пострада при инцидент.

"Възстановяването на нашия колега е добро, дружеството отреди за лечението му 2500 лева от бюджета си, а при необходимост - ще подпомогне пострадалия с още средства", съобщи Кирил Спаневиков.

Делегатите изслушаха и приеха отчета за 2018 година на Контролния съвет на ЛРД "Сокол-1920", представен от Яким Чиликов.

Бе приет също така и проекта за бюджет за 2019 година. Разходите по него възлизат на 693 805 лева.

Общото събрание реши да няма промени в Устава на ЛРД "Сокол-1920" и не даде ход на процедура по молбата на ловната група "Игралище", която членува - заедно с още четири от околните села, в едноименнатата ловна дружинка, да се отдели в самостоятелна ловна дружинка. Мотивът на вносителите на молбата: "не можем да се понасяме с останалите".

С голямо болшинство събранието реши, че отделянето може да създаде прецедент и да предизвика и на други места "сепаратистки" настроения.

Делегати изразиха недоумение от отсъствието на директорите на ДГС в Сандански и Катунци (Росен Янев - директор на ДГС "Струмяни", бе в залата), поканени, за да се дискутират проблемите, свързвани с поставянето от животновъди на бариери и електропастири в ловните горски райони.

Ето какво каза по този повод Кирил Спаневиков:За делегати на Общото събрание на НЛРС - Съюз на ловците и риболовците в България, бяха избрани Румен Трайков, Валери Стоянов, Иван Вергов и Кирил Спаневиков.

Събранието реши сумите за членски внос да не се променят. За ловци под 65 години те са 35 лева, 25 - за над 65 и до 74 години и безплатни - за над 75-годишните. За риболовците числата съответно са 45, 25 и 0 лева.

В ЛРД "Сокол-1920" понастоящем членуват 1200 ловци (973 от тях са платили в срок членския си внос) и 514 риболовци.

Дружеството разполага със собствено стрелбище (в м. Бели брег), което занапред ще може да бъде използвано и от гости-ловци.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041