Sandanski1.com

Общественият съвет по спорт има днес среща с кмета Атанас Стоянов и председателя на ПК по спорт при ОбС Кирил Ханджийски

Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo. Koxeзиoннaтa пoлитиĸa нa EC нe e блaгoтвopитeлнocт

Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират

12 съветници поискаха извънредна сесия на ОбС - Сандански. Темата: сигурността в общината 12 съветници поискаха извънредна сесия на ОбС - Сандански. Темата: сигурността в общината

19 Jun 2019 :: Sandanski1.com

...

Дванадесет общински съветници от ГЕРБ, БСП, ВМРО, РЗС, "Движение 21" и НФСБ поискаха извънредно заседание на Общински съвет - Сандански.

Темата: цялостната политика на общината в сектор "Сигурност".

Имената на съветниците: Иван Терзиев, Андон Ризов, Николай Шаламандов, Панчо Панчев, Георги Панчев, Светослав Иванов, Яне Янев, Костадин Станоев, Румен Гърчев, Красимир Станков, Георги Батев и Виолета Ждрапанска.

Пълният текст на искането:


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. САНДАНСКИ

И С К А Н Е


от група общински съветници от Общински съвет Сандански
Относно: Свикване на заседание на Общински съвет Сандански

На основание чл.55, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагаме свикване на заседание на ОС Сандански при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Кмета за цялостната политика на общината в сектор сигурност.

2. Изслушване на началника на РУП Сандански и зам.- кмета отговарящ за обществения ред в община Сандански.

3. Решение на Общинския съвет за изготвяне на актуална стратегия за сигурност на община Сандански и приемане на план за превенция с конкретни срокове.

Мотиви към искането:

Във връзка със създалото се напрежение след поредния палеж за по-малко от година, който разтърси град Сандански и засегна невинни хора е необходимо да се свика заседание на Общинския съвет, на което след изслушване на отговорните длъжностни лица, трябва да се вземат неотложни мерки за предотвратяване на последваща ескалация на такива и други тежки криминални престъпления.

Ние долуподписаните общински съветници считаме, че средата за сигурност в родния ни град е от първостепенно значение както за живота и здравето на населението, така и за икономическия и инвестиционния климат в нашата община. Неприемливо и дори абсурдно е повече да си затваряме очите пред зачестилите брутални показни акции наподобяващи мутренските времена в началото на прехода.

Неотложно е шефът на РУП-Сандански, Борис Щурков да обясни конкретно на заседание на ОбС какви мерки ще предприеме за овладяването на засилващата се криминална вълна.

Кмета Котев също е длъжен да отговори защо не са взети никакви мерки, след като това е поредният, а не първия палеж в града?

Има ли функциониращо видеонаблюдение, каква е ролята му за предотвратяване на престъпления и колко е ефективна системата, която работи в момента?

Кмета на общината и зам.- кмета отговарящ за обществения ред трябва да предоставят на общинските съветници подробна информация работят ли всички 5 сървъра поддържащи видеонаблюдението в общината, колко са разходите за ежемесечната им поддръжка и на какъв принцип са разпределени камерите на територията на общината?

Политиката за сигурност и опазване на обществения ред по принцип във всяка община, която има стратегия за сигурност се изразява в ежедневен обмен на информация между институциите, оптимизиране и модернизация на техническите възможности, анализ на всяка конкретна обстановка и осъществяване на конкретни оперативни процедури.

Тук възниква въпроса дали кмета на община Сандански и неговия екип осъществяват тази политика?

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041