Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Фирмите ще получават по 200 лв. за нает човек с увреждане

30 Jun 2019 :: Sandanski1.com

Предприятията ще са длъжни да поддържат специалното работно място най-малко три години

След като задължи бизнеса да наема хора с увреждания, държавата все пак смята и да подпомогне работодателите и предвижда финансова помощ за обучение и за приспособяване на работните места.

Според новия Закон за хората с увреждания фирмите с персонал над 50 души вече са длъжни да осигуряват квота за наемане на хора с увреждания, а ако не я изпълнят, следват глоби. Това предизвика недоволството на работодателите, които смятат, че процесът трябва да се насърчава, а не да се спускат задължителни квоти. Сега все пак се оказва, че държавата предвижда и финансови стимули. За квалификацията и обучението на всеки нает с трайно увреждане фирмите ще получават по 200 лева, предвижда Националната програма за заетост на хората с увреждания.

За оборудването на съществуващо или на ново работно място според потребностите и затрудненията на работника държавата ще отпуска еднократно 10 хил. лева.


За да получат финансиране по тази програма, предприятията трябва да кандидатстват в Агенцията за хората с увреждания. Най-късно до 2 юли работодателите, които искат да назначат хора с увреждания с посредничеството на бюрата по труда, трябва да подадат съответни уведомления до Агенцията по заетостта. След това ще имат на разположение три месеца, за да пригодят работните места и да наемат реално хората с увреждания. В случай че не изпълнят ангажиментите си, фирмите дължат "компенсационна вноска" - 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Ако парите не бъдат внесени доброволно, ще се събират принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заплащането на компенсационните вноски не отменя задължението да бъдат назначени хора с трайни увреждания, уточнява законодателят.

Целта на насърчителните мерки е да паднат бариерите пред заетостта на най-уязвимата обществена група. Националната програма вече е одобрена от Националния съвет за хората с увреждания. Тъй като целта й е да се осигури устойчива заетост, фирмите, получили финансиране, ще са длъжни да не освобождават назначените по програмата кадри най-малко 36 месеца.ИНИЦИАТИВА

Финансиране до 20 000 лева ще могат да получат хората с увреждания след одобрено конкурсно предложение за започване и развитие на собствен бизнес, съгласно одобрената от Националния съвет на хората с увреждания Методика за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041