Sandanski1.com

Общественият съвет по спорт има днес среща с кмета Атанас Стоянов и председателя на ПК по спорт при ОбС Кирил Ханджийски

Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo Πoвeчe пapи в Eвpoпa тeĸaт oт Изтoĸ нa Зaпaд, a нe oбpaтнo. Koxeзиoннaтa пoлитиĸa нa EC нe e блaгoтвopитeлнocт

Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират Имоти в Сандански купуват основно българи. Цел - за собствено ползване. Цените и пазарът стагнират

Фирмите ще получават по 200 лв. за нает човек с увреждане

30 Jun 2019 :: Sandanski1.com

Предприятията ще са длъжни да поддържат специалното работно място най-малко три години

След като задължи бизнеса да наема хора с увреждания, държавата все пак смята и да подпомогне работодателите и предвижда финансова помощ за обучение и за приспособяване на работните места.

Според новия Закон за хората с увреждания фирмите с персонал над 50 души вече са длъжни да осигуряват квота за наемане на хора с увреждания, а ако не я изпълнят, следват глоби. Това предизвика недоволството на работодателите, които смятат, че процесът трябва да се насърчава, а не да се спускат задължителни квоти. Сега все пак се оказва, че държавата предвижда и финансови стимули. За квалификацията и обучението на всеки нает с трайно увреждане фирмите ще получават по 200 лева, предвижда Националната програма за заетост на хората с увреждания.

За оборудването на съществуващо или на ново работно място според потребностите и затрудненията на работника държавата ще отпуска еднократно 10 хил. лева.


За да получат финансиране по тази програма, предприятията трябва да кандидатстват в Агенцията за хората с увреждания. Най-късно до 2 юли работодателите, които искат да назначат хора с увреждания с посредничеството на бюрата по труда, трябва да подадат съответни уведомления до Агенцията по заетостта. След това ще имат на разположение три месеца, за да пригодят работните места и да наемат реално хората с увреждания. В случай че не изпълнят ангажиментите си, фирмите дължат "компенсационна вноска" - 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Ако парите не бъдат внесени доброволно, ще се събират принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заплащането на компенсационните вноски не отменя задължението да бъдат назначени хора с трайни увреждания, уточнява законодателят.

Целта на насърчителните мерки е да паднат бариерите пред заетостта на най-уязвимата обществена група. Националната програма вече е одобрена от Националния съвет за хората с увреждания. Тъй като целта й е да се осигури устойчива заетост, фирмите, получили финансиране, ще са длъжни да не освобождават назначените по програмата кадри най-малко 36 месеца.ИНИЦИАТИВА

Финансиране до 20 000 лева ще могат да получат хората с увреждания след одобрено конкурсно предложение за започване и развитие на собствен бизнес, съгласно одобрената от Националния съвет на хората с увреждания Методика за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041