Sandanski1.com

ВМРО представи канидатите си за кмет на Община Сандански - Атанас Стоянов, общински съветници и кметове на населени места ВМРО представи канидатите си за кмет на Община Сандански и общински съветници

Каня на дебат Котев от ГЕРБ, Тимчев от БСП и Стоянов от ВМРОВИДЕО. Каня на дебат Котев от ГЕРБ, Тимчев от БСП и Стоянов от ВМРО

Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град! Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град!

БФС плаща сметките на стадиона, който ще построи в Сандански

08 Jul 2019 :: Sandanski1.com

...

Общинският съвет в Сандански учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български футболен съюз” върху имот, публична общинска собственост. Парцелът ще се използва за построяването на футболен терен – тренировъчно игрище.

Имотът ще бъде застрахован в полза на собственика – община Сандански, но разходите за сключване и поддържане на застраховката са за сметка на ползвателя.

БФС ще поеме и плащането на такса смет, на разходите за консумативи.

Ползвателят ще може да извършва за своя сметка ремонтни и други строителни дейности в имота, чиято обща площ е 5400 квадратни метра.

Ще се изгради основа и поливна система на обект за спортна дейност – футболно игрище с размери 90 на 60 метра.

Тренировъчното игрище се намира в урегулиран поземлен имот.

БФС е задължен да осигури безвъзмездно възможност за тренировъчен процес на местния футболен отбор.

Кметът на община Сандански Кирил Котев, трябва да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041