Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Регионален форум „Социално предприемачество“, Благоевград

18 Sep 2019 :: Sandanski1.com

...

Сдружение на Югозападните общини има удоволствието да ви покани на Регионален форум „Социално предприемачество“, който ще се проведе на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 10.30 часа, в зала „22 септември“, гр. Благоевград.


Целта на форума е да популяризира концепцията за социална икономика и да подпомогне развитието на социалното предприемачество в Югозападна България.

На форума ще се дискутират теми като: подобряване на нормативната база, касаеща дейността на социалните предприятия; подпомагане на социалното сближаване в региона; популяризиране на добрия европейски опит в областта на социалното предприемачество и възможностите за прилагането му в България; популяризиране на възможности за мобилизиране на вътрешни и привличане на външни ресурси за развитие на социалното предприемачество.
Участие ще вземат представители на общини и социални предприятия, като част от тях ще представят своите продукти и услуги.
Форумът е част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с екипа на Сдружение на Югозападните общини на тел. 073 88 22 75, 0888796233 или ни пишете на e-mail aswm@abv.bg.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041