Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 Младен Тимчев: Гарантирам финансова дисциплина и прозрачност в работата на Община Сандански!

01 Oct 2019 :: Sandanski1.com

Той гарантира въвеждането на стриктна финансова дисциплина и привеждане на разходите в съответствие с икономическите възможности на общината

Приоритет в работата ми, ако получа доверието на моите съграждани, ще е въвеждането на ред в управлението на Общинска администрация – Сандански. Защото само при подредена община ще можем по-лесно и по-правилно да подредим и града си, и останалите населени места. Това твърди Младен Тимчев, кандидат на БСП за кмет на община Сандански.

Той гарантира въвеждането на стриктна финансова дисциплина и привеждане на разходите в съответствие с икономическите възможности на общината.

Ще се направи ново бюджетно планиране за преодоляване на натрупаните задължения и дефицити. Тимчев ще поиска прекратяването на неозгодните договори и на тези договори, които не са обезпечени с финансови средства и източници на финансиране.

Ще се премахнат непрозрачните граждански договори като форма за възнаграждение на специални хора срещу изпълнението на фиктивни задължения. Останалите договори ще бъдат качени в публичен регистър.

Другият стълб в програмата на Младен Тимчев по отношение на община Сандански е осигуряването на прозрачност и диалог между местната власт и гражданите. За да се вземат решения в полза на общността, а не в личен интерес.

В срок от три месеца ще се въведе публичен електронен регистър на всички сключени договори от общината, включително на гражданските договори, за да е видно как и за какво се харчат парите на гражданите в общината.

За същия период от време ще стане публично достъпна в цялост информацията за всички служители на община Сандански, техните отговорности и контакти – за да се сложи край на практиката - съществуване на „тайни и непознати“ служители за гражданите.

„Ще настоявам за въвеждане на прозрачност в работата на Общински съвет – Сандански чрез предаване в реално време на заседанията, създаване на публичен видео и аудио архив от всяко заседание на Общински съвет, електронен архив на всяко решение и съответно получените гласове (респективно кой как е гласувал), така че гражданите и гласоподавателите да могат да видят и оценят работата на общинските съветници, за които са дали своята подкрепа”, категоричен е Младен Тимчев.

Всичко това ще бъде сторено след цялостен анализ на реалната ситуация в община Сандански – състояние на финансите, структура на разходите, размер на задълженията, сключените договори – (обезпечени/необезпечени с финансиране) и тяхната стойност, брой на служителите и лицата работещи на трудови и граждански договори, качество на предоставяните административни услуги и т.н.

Изводите и ключовите факти от анализа ще бъдат представени на широката общественост, за да е видна базата, от която започва управлението на общината в следващите четири години. При установяване на груби нарушения ще бъдат информирани компетентните органи за предприемане на съответните действия съгласно националното законодателство, уврява кандидатът на БСП за кмет на община Сандански.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041