Sandanski1.com

Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ Югозападна болница Ротари клуб Сандански дари 15 000 лева на МБАЛ "Югозападна болница"

Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април Спадът в приходите на общините е 41% само през март и април

ДОПИТВАНЕ. Пандемията и ние, в град Сандански

Местни избори 2019. Артемида Присова - кандидат за кмет на Община Сандански от Коалиция "Демократична България - Обединение": Туризмът не е достатъчен за повишаване на стандарта на живот

06 Oct 2019 :: Sandanski1.com

Има активни браншове в местната икономика, които не са представени като специалности в нашите училища

Артемида Присова - кандидат за кмет на Община Сандански от Коалиция Демократична България - Обединение: Туризмът не е достатъчен за повишаване на стандарта на живот

- Вие сте единствената дама сред кандидатите за кмет на Община Сандански, а вероятно и в най-новата история на града. Защо приехте това предизвикателство?

- Кандидатирах се за кмет в местните избори, защото искам хората наистина да имат избор. Това е най-висшето проявление на свободата. До този момент аз бях човек извън политиката, но не и извън града. Всички санданчани знаем силата на региона и усещаме проблемите в общината. Като гражданин искам по-целенасочена работа, с по-добър разчет на приоритетите. А това, че съм единствената дама, мисля, няма нищо общо с решението ми. Води ме мотивът за работа в полза на хората. Искам справедливо общество, добър жизнен стандарт, спокойни и удовлетворени от труда си хора.

- Коя от социалните системи в общината се нуждае от дълбоки и незабавни промени?

- Проблемите на хората са раpлични, но най-чувствителните са свързани с ниските и несигурни доходи и с доверието в справедливостта на институциите. Интегрирането на ромския етнос е крайно належащо. Здравеопазването се задъхва, натоварването на лекарите и мадицинския персонал е много голямо. В сферата на образованието е заложена голяма бомба с материалната база, защото в Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда преминаване на едносменен режим. Бъдещият кмет го чака тежка работа. Аз и моят екип съзнаваме, че икономиката е пряко зависима от политиката и ще се ангажираме да използваме властта по най-ефективен, по най-полезен за хората начин.

- Област Благоевград е с най-ниската средна работна заплата в у нас, данните на статистиката са неумолими. Може ли кмет на отделна община да я изведе от таци печална класация? Как?

- Кметът на община може да създаде добър микроклимат за малкия и средния бизнес, като осигури прозрачност на управлението, принципност в отношенията си с жителите. Трябва да привлечем външни инвеститори, за да се разкриват нови работни места. В тази връзка сме заложили в програмата за управление на Община Сандански реализиране на частен инвестиционен проект в сферата на здравеопазването и социалната дейност, свързан с изграждане на лечебно заведение на една от водещите столични клиники в областта на кардиологията и кардиохирургията. Туризмът е традиционен поминък тук, но не е достатъчен като ресурс за повишаване на жизнения стандарт. Заетите в земеделието и в животновъдството трябва да получат по-добри шансове за реализация. Много може да се направи. Трябва воля и постоянство.

- Отговаря ли списъкът на изучаваните професии в нашите средни училища на потребностите на предприемачите в региона?

- Има още какво да се желае в тази посока, но тук решаваща роля има държавата и нейната стратегия за образованието. По-важно е да се даде реална възможност на учениците да работят по изучаваните специалности. Връзката между теорията в училище и практическото приложение на знанията трябва да е по-силна. Има активни браншове в местната икономика, които не са представени като специалности в нашите училища. Квалифицирани млади хора трудно се намират. Добре би било да се помисли за обединяване на бизнеса с образованието. Има възможности според държавната политика, макар и ограничени, това да се компенсира в някаква степен. Извън темата за училището не бива да остава и стратегията за учене през целия живот. Това е програма за квалификация и преквалификация на хората. Темата е много голяма и тук е трудно да бъде задълбочено изложена, но трябва да се знае, че образованието е най-консервативната система във всяко общество, не само в нашето.

- Разкажете за хората, с които ще управлявате, ако гражданите Ви изберат за кмет на общината?

- От изключително значение е екипът, с който човек работи. Разчитам на подкрепата и професионализма на всички от предизборния щаб. Мога да направя само обща характеристика на хората, с които искам да работя: доблестни, почтени, трудолюбиви и добри професионалисти. Обичам чисти и вдъхновени хора, смели и отворени към новото.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041