Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град! Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град!

08 Oct 2019 :: Sandanski1.com

Кандидатът на БСП за кмет на Община Сандански е категоричен, че в момента градът няма съвременна концепция за градоустройственото си развитие

Младен Тимчев: Сандански ще бъде подреден и зелен град!

Време е да въведем ред в нашия любим град, да не се строи хаотично, а да има правила, които да се спазват от всички. Това твърди кандидатът на БСП за кмет на Община Сандански Младен Тимчев.

Ако спечели местните избори, той поема ясен ангажимент – до 2021 година да бъде финализиран и одобрен изготвения още през 2014 година Общ устройствен план на общината. Защото само по този начин ще се създадат правила и ред в определянето на различните видове територии в региона, ще се преотредят по служебен път територии и ще се спести на гражданите и бизнеса време и разходи за провеждане на индивидуални процедури за реализацията на част от техните инвестиционни проекти.

Тимчев е категоричен, че в момента град Сандански няма съвременна концепция за градоустройственото си развитие. Последната одобрена такава е от средата на 60-те години на миналия век, а последната разработка (която не е одобрена) е от началото на 80-те на 20-ти век.

„Хаотичното развитие и липсата на правила доведоха до презастрояване, зони без съществуващо озеленяване, проблеми с паркирането и редица други проблеми. Основен инструмент за преодоляването им, който ще даде шанс за нормално и планирано бъдещо развитие, е изработката на нов Общ устройствен план на град Сандански. Средствата за това са по силите на община Сандански и ще бъдат осигурени през 2021 г.”, казва Младен Тимчев.

Той смята, че трябва да се изготвят и специализирани кадастрални карти. С изработката и развитието на електронния кадастър по същество се създадени условия за модернизиране на общинските услуги. Една основна част от дейността на всяка общинска администрация е свързана с въпроси от имотно естество. Изключително много време, усилия и ресурси се разходват за тяхното обезпечаване. Изработката на специализирани кадастрални карти ще улесни работата на служителите, както и ще доведе до намаляване на споровете, които възникват между гражданите. Общинската администрация ще разполага с подробна информация за обектите на техническата си инфраструктура (улици, тротоари, площади, стълбове за улично осветление, шахти и т.н.), за зелената система (дървета, храсти) и ще може да следи състоянието им и да ги опазва от нерегламентирани посегателства.

Сред специализираните кадастрални карти е и картата на подземния кадастър – за разположение на подземната инфраструктура, без чиято наличност развитието и поддръжката на общинската ВиК мрежа е изключително трудна.
„Силна връзка с новия Общ устройствен план има възстановяването и развитието на зелената система в населените места на община Сандански.

През последните години се изградиха или реконструираха улици в града и в някои села - Северната дъга на град Сандански за над 2 000 000 лв., ул. „Стефан Стамболов“ за над 1 000 000 лв., и т.н. които бяха прокламирани щедро като новия облик на общината и административния център. Новият облик там сега е само бетон, асфалт и прах. Няма дървета, няма улично озеленяване. Това следва да се коригира, тъй като е недопустимо да превръщаме града си в пустиня вместо да го превърнем в градина, както приляга на един модерен туристически град”, казва кандидат-кметът Младен Тимчев.

Той уверява, че нито една улица, която предстои да бъде реконструирана, включително улици по подписан договор на община Сандански по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (в град Сандански, село Катунци и село Склаве) да не се реализират, без да бъдат посадени дървета, които да бъдат предварително определени по специален дендрологичен проект, представен публично на гражданите на общината и гражданите, които живеят на съответната улица.

Като кмет ще инициира незабавна кампания през 2020 г. за обследване на дърветата на ул. „Македония“ и бул. „Свобода“ в града за предприемане на дендрологични мерки и третиране на заболели дървета, засаждане на нови дървета от същия вид на мястото на вече липсващите.

Освен това, за да не бъде забравена зелената система в селата на община Сандански и град Мелник, за всяко едно дърво, посадено в Сандански, в останалите населени места ще бъде посадено също по едно дърво. Тимчев планира да се посадят повече от 300 дървета по улиците през 2020 г. в град Сандански и поне още 300 дървета по улиците на селата в общината. За популяризиране на инициативата ще се проведат кампании „Защо да обичам и ценя уличните дървета?“ и „Аз се грижа за това дърво!“.

„Младен е сериозен и интелигентен човек, който страшно много обича Сандански. Общината ни има шанс да успее само при едно условие – Младен Тимчев да е кмет. От сърце му го желая, защото тогава начело на града ще се окаже един достоен човек и управник, които има огромен административен и управленски опит”, твърди Андон Андонов, бивш общински съветник и дългогодишен председател на БСП в Сандански, който е сред най-уважаваните санданчани.

Съдържание на БСП - Сандански

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041