Sandanski1.com

Лични лекари: Трябва да спрем заразата, иначе ще станем като Италия Лични лекари: Трябва да спрем заразата, иначе ще станем като Италия

ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града

ДОПИТВАНЕ. Сандански. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път? ДОПИТВАНЕ. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път?

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

01 Jul 2020 :: Sandanski1.com

Статията подготви Теодора Панчева, психолог

"По време на обявеното извънредно положение, когато хората бяха затворени по домовете си, се наблюдаваха пристъпи на паника, особено засилена тревожност, които прерастваха в панически атаки", съобщи Теодора Панчева, психолог от град Сандански.

Те настъпваха у хората поради провокиращата ситуация, в която всички ние се намирахме, бяха съпроводени с различна интензивност са и с вегетативен дистрес*, без да има ясна соматична** причина за него.

Усещанията за сърцебиене, болки в гърдите, световъртеж, задушаване, гадене, изпотяване, тремор, деперсонализационни и дереализационни изживявания пораждат страх от грозяща смърт и загуба на контрол. Пристъпите са с времетраене няколко минути.

При някои хора много повече надделява страха за здравето на близките, отколкото на самите тях. Това е напълно обяснимо, защото ние винаги се страхуваме много повече за живота и здравето на тези, които най-много обичаме.

Такива страхове могат да се появят под формата на натрапчиви действия (например миене на ръцете по няколко десетки пъти на ден), ритуали - под формата на обработка с мощни дезинфектанти не само на стоки, закупени през интернет и доставени по куриер, но като цяло на всички предмети в дома.

Но една от основните прояви може да са обсесивни мисли за коронавирусна инфекция, които изместват всичко останало и напълно дезорганизират живота на човека.

В моята практика използвам когнитивния*** модел за терапия на паническото разстройство.

Основната идея в когнитивното разбиране на състоянията на тревожност е свързана с това, че не събитията сами по себе си, а очакванията и интерпретациите на хората водят до тревожността.

Водещи са интерпретациите, насочени към физическа или психосоциална опасност. В някои случаи възприятието за опасност е адекватно на реалността.

Много важна част от когнитивното обяснение на тревожността е свързано с разбирането за негативните автоматични мисли и дисфункционалните допускания и правила.

Негативните автоматични мисли са тези мисли, които се появяват спонтанно в ситуации, в които човек е тревожен, като този механизъм е извън неговия контрол. Тези мисли се явяват част от механизма на засилване на тревогата.

Това, което се наблюдавам, в моята практика - след прекратяване на извънредното положение, е, че повечето хора са спокойни, включително и голяма част от тези които съобщаваха за панически атаки.

Резултат на това е, че в процеса на терапия на клиента се дава информация какво е тревожността, откъде идва тя, описват се основните симптоми, причини и функции, клиентите научават различни техники, които да използват, когато изпитват тревожност, научават се да оценяват паник атаката, ситуациите, в които се появява, телесните реакции, разбиранията и поведението.

Теодора Панчева, психолог
Сандански
бул. "Свобода" № 10 ет. 1
Тел. 0893 61 11 65


* Дистрес. Негативният стрес (дистрес, вреден или вредоносен стрес) включва всички видове дразнители, които могат да бъдат оценени като неприятни, стряскащи, нарушаващи нормалното ниво на спокойствие, в по-тежките ситуации, тези външни фактори могат да бъдат застрашаващи здравето или дори живота на човека.

** Соматичен. Соматичната нервна система е част от периферната нервна система и отговаря за волевия контрол на тялото – движения на мускулите, възприемане на дразненията от външната среда (допир, слух, обоняние) и управлява цялостната двигателна дейност на организма.

*** Когнитивен. Познавателен, свързано със свойствата на ума да приема и обработва информация

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041