Sandanski1.com

Лични лекари: Трябва да спрем заразата, иначе ще станем като Италия Лични лекари: Трябва да спрем заразата, иначе ще станем като Италия

ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града

ДОПИТВАНЕ. Сандански. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път? ДОПИТВАНЕ. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път?

История на Ловно-рибарско дружество История на Ловно-рибарско дружество СОКОЛ1920, Сандански

15 Oct 2020 :: Sandanski1.com

Тази година дружеството отбелязва 100-годишен юбилей

На 10 септември 1920 г. от група млади ентусиасти основават днешното Ловно-рибарско дружество "Сокол 1920" - гр. Сандански. Първото му наименование е Ловджийско дружество "Сокол" гр. Свети Врач. Символ на новоучреденото дружество става зелено знаме, на което са изобразени сокол - с широко разперени криле, името на дружеството и годината на основаване. За голямо съжаление тази реликва не е запазена. Пръв председател на дружеството е светиврачлията Георги Коцев.

Въпреки множеството трудности, които съпътстват първите стъпки на дружеството (в периода 1920-1940 г.), то продължава да се разраства и утвърждава стойността си сред местното общество. Основна задача пред дружеството е грижата за опазването на дивечовите запаси в района от хищническо изтребление, разумното им регулиране и стопанисване, както и грижата за организиране на стрелковата дейност и повишаване на квалификацията на своите членове.

Въпреки оскъдната документация е явно, че през този период е създадена люпилня за риби, в мазето на Мамин Кольо. Впоследствие са построени още няколко развъдни рибарника. Създаден е и ловен развъдник в м. Драголина-Кьоравица-Плошката кория и дружествено ловище в м. Чинар уши.

През 1937 година - изключително с доброволен труд на членовете на дружеството, е изграден ловен дом. В съседство с него е построено и ловно стрелбище. През този период председател на дружеството е Костадин Караянев, от гр.Свети Врач, известен по онова време търговец.
  
За периода 1940-1950 година дружеството не разполага с документи, по които можем да съдим за неговата дейност. Въпреки това, по спомени на ветерани, може да се направи извод, че във времена на остри политически борби и социални тежнения, дружеството отстоява позициите си и не допуска политизиране.

Трайни спомени в съзнанието на ветераните от организационния живот през периода са оставили ловните вечеринки, които се провеждали два пъти в годината - преди откриване на лова и след закриване на ловния сезон. Тази традиция е устояла изпитанията на времето и се спазва до днес.

Най-новият етап в развитието на дружеството, датиращ от 1960 година насам, се характеризира както със създаване на благоприятна обстановка за изграждане на материална база и масовизиране на организацията, така и с възпитателната работа сред нейните членове.

През различните етапи на този период са построени люпилня за риба, като със собствен зарибителен материал са зарибявани всички реки от района на дружеството. По същото време са построени и рибарници, положени основите за строеж на ловна хижа в м. Десети километър.

През този период е изградена фазанария в м. Горен орман - по-късно преместена в м. Ормана, осигурени са вода и електричество за нея. Фазанарии са построени и от дружинките Струмяни и Кресна. Изградено е и муфлоново стопанство в м. Влаовица. За голямо съжаление голяма част от тази материална база бе разрушена, особено след връщането на земята на собствениците й.

В днешни дни основните предизвикателства пред ръководството на сдружението са: грижите за подсигуряване възпроизводството на дивеч и риба в района, разселване на дивеч и риба, създаване условия за развитието и упражняването на ловния и риболовен спорт и спортно-състезателната дейност, опазване и съдействие при решаването на екологическите проблеми на района, свързани с ловната и риболовна дейност, утвърждаване ново име и нов, истински образ и представа за дружеството сред обществеността и гражданите - образ на грижовни стопани и защитници на родната природа.

Освен грижите по стопанисването на този етап, а и в бъдеще, основен дълг на нашите членове е - и ще бъде - опазването и охраната на дивеча и рибата, както и борбата с нарушителите на риболовната етика.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041