Sandanski1.com

При 100% въведени протоколи: 6 партии влизат в НС При 100% въведени протоколи: 6 партии влизат в НС

„Изправи се! Мутри вън!“ предлага комисия за ревизия на управлението на ГЕРБ

ВМРО е първа политическа сила в община Сандански, сочат резултатите при 100% обработени протоколиРедакционни

Арх. Росен Пецев: Промяната на градската среда е процес - състояние на ума. Цивилизоването на градските простраства не може да стане, ако гражданите са пасивни Арх. Росен Пецев: Промяната на градската среда е процес - състояние на ума. Цивилизоването на градските простраства не може да стане, ако гражданите са пасивни

08 Apr 2021 :: Sandanski1.com

...

Арх. Росен Пецев (35 г.) е роден в град Сандански. Има 7 години местен опит и 7 години зад граница. В портфолиото му са разнообразни (по мащаб, типология и локация) проекти. Понастоящем работещ за водеща интернационална архитектурна компания.

Повод за това интервю е великолепното допитване "Ние обичаме САНДАНСКИ", подготвено от арх. Пецев. Ще намерите въпроситеТУК!!!

ГОРЕЩО препоръчвам да участвате в допитването, то ще бъде от ИЗКЛЮЧИТЕЛНА полза за града и гражданите!!!- Защо решихте да създадете това онлайн допитване?


- Предполагам, че в живота на човек настъпва момент, в който желанието да допринесе за общото благо съвпада с възможността и натрупаният професионален и житейски опит. Вярвам, че за мен този "момент" започва сега и ще продължи колкото е необходимо.

Настоящото онлайн запитване е замислено като първа стъпка от цялостен и целенасочен процес, който има за цел да даде гласност на санданчани и да вплете общественото мнение в поредица от идей за подобряване на градската среда с ясни принципи, структура, приоритети и последователност.

Мисля, че е крайно време да кажем НЕ на подходът "на парче" в който, ''парчетата'' не са част от нещо ЦЯЛО. Дълбоко съм убеден, че единственият начин за качествена и дългосрочна промяна е създаването на цялостен модел, състоящ се от отделни части, които имат смислова и стилистична свързаност, и биха могли да бъдат реализирани поетапно, без това да намаля стойността им. Части, които надграждат и допълват една друга, и създават синергични връзки и зони на влияние, а също така оставят възможност за бъдещо надграждане и развитие.

Крайната цел е създаване на цялостен, независим, интелектуален труд базиран на общественото мнение, който ще бъде дарен на община Сандански с цел подпомагане дейността на градската администрация.

- Какви са очакванията Ви: от властите, от гражданите?

- Животът ме е научил да влагам малко в очаквания и много в целенасочен труд и създаване на обстоятелства, където очакванията да се самореализират.

Вярвам, че будните хората с отношение към проблемите на градската среда ще намерят начин да допринесат по един или друг начин с или без моята инициатива.

Аз лично не деля по никакъв начин хората на "власти" и "граждани" защото всички ние сме едно и носим еднаква отговорност за средата в която живеем било то с действията или бездействията си.

- Предлаганите от Вас промени са около дългата ос на града. Периферията му е отчайваща. Това общоевропейско "явление" ли е?

- Всяка промяна има своето логично начало. В условия на ограничени ресурси и обща финансова и политическа несигурност е логично да се приоритизират инвестициите в частите на града, които имат стратегическо местоположение, многообразна дейност и способност да повлияват положително прилежащите градски пространства.

Линейната структура на града е изключително благоприятна за равномерното разпределение на потенциалните блага произведени в и около главната пешеходна ос. Естествено, периферията на града трябва да бъде развивана успоредно с нейният "гръбнак" поне на ниво достъпна и безопасна среда и функционираща инфраструктура. Това е и основната разлика между родната и европейската практика.

- Опишете накратко Вашето разбиране за градска среда, която предлага отлично качество на живот...

- Аспектите на градската среда, които спомагат за отлично качество на живот са многобройни и общоизвестни на теория. Започвайки от работеща градска инфраструктура и достъпна / безопасна среда, оползотворяване и развитие на природните ресурси, експониране и ''консумиране" на културно наследство, подпомагане на културните дейности, повсеместно активиране на зоните за спорт, отдих и развлечение,... списъкът продължава...

Нашата задача обаче е да доловим и развием тези аспекти, които са уместни в нашият социален и физически контекст. Община Сандански разполага с изключителен потенциал и аз лично вярвам, че със сравнително малко усилие на всеки от нас, ситуацията би се подобрила съществено.

- Общините имат и малки населени места. Там какво следва да се направи?

- Целта на инициативата "Ние обичаме Сандански" е да доведе до направата на "модел за действие" с ясна структура и приоритети. След като това е постигнато, ще бъде относително лесно да адаптираме и приспособим този модел в по-малък мащаб на действие.

- Възможен ли е тласък напред в цивилизоването на селищните ни пространства без проактивно поведение на гражданите?

- Твърдо НЕ.
Промяната започва от вътре на вън. Вярвам, че всеки човек и гражданин носи еднаква отговорност, но също така може да допринесе за промяна. Също така намирам делението на ''управлявани'' и ''управляващи'' за неконструктивно и лишаващо ни от възможността да постигнем качествена и дълготрайна промяна. Бездействието е равносилно, а често и по-опасно от самото действие.

Промяната не е еднократно действие, а процес - състояние на ума, чувство за отговорност и съпринадлежност към цялото без делба.

ВНИМАНИЕ!!! Посетете зоните 1-7, като използвате следните връзки:

ЛИНК към ''Ние обичаме САНДАНСКИ'' - Зони 1 и 2
ТУК!!!
ЛИНК към ''Ние обичаме САНДАНСКИ'' - Зони 3, 4 и 5
ТУК!!!
ЛИНК към ''Ние обичаме САНДАНСКИ'' - Зони 6 и 7
ТУК!!!

************************************************************** ЗА НЕЗАВИСИМА РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА НА Sandanski1.com МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ПРЕЗ PayPal **************************************************************

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041