Започва процедура, която ще определи облика на парк "Свети Врач" до края на XXI век - Туризъм - Сандански1 - ЛИЦА - Сандански Реклама - Водещите новини

Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

ОТ 1 ЯНУАРИ: Стартовата заплата за учители става 1260 лв.ОТ 1 ЯНУАРИ: Стартовата заплата за учители става 1260 лв.

1700 лева може да стане минималната работна заплата у нас 1700 лева може да стане минималната работна заплата у нас

Rock 'n' Roll / 100 м на Синаница 18

Анкета

survey services

Започва процедура, която ще определи облика на парк Започва процедура, която ще определи облика на парк "Свети Врач" до края на XXI век

Общественото обсъждане ще позволи на гражданите да вземат активно участие и формират, заедно със специалистите, политиката за създаването на бъдещия ПУП на парк "Свети Врач"

Чрез серия от публикации ще се опитаме да подмомогнем предстоящото (на 27 юли) обществено обсъждане по повод започналите процедури за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на парк "Свети Врач" – град Сандански.

Подробен устройствен план (ПУП) парк Сандански Свети Врач

За тази цел е важно да изтеглите и разгледате внимателно следните два документа:

1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за изготвяне на ПУП-ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на парк "Свети Врач" - град Сандански.

2. КАРТА на парк "Свети Врач".

Картата е във формат pdf и съдържа множество слоеве, което я прави изключително информативна - при грамотно ползване с Adobe Acrobat Reader DC.

Използвайте Layers в лявото отварящо се с клик меню!

Това, което ще видите, като разглеждате приложения pdf-файл, е само подложката върху която предстои да се работи същинският Подробен устройствен план (ПУП).

В нея са събрани всички предварителни данни - голяма част от тях не са актуални, голяма част от тях са отпаднали, но са включени за ориентиране на специалистите в цялата налична към момента база данни.

Тази ориентация ще бъде изключително полезва при изработката на ПУП за истинското предназначение и предстоящите решения за отделните имоти.

Общественото обсъждане ще позволи на гражданите да вземат активно участие и формират, заедно със специалистите, политиката за създаването на ПУП.

Необходимо е да се подчертае, че територията на парка е част от бъдещия ПУП.

Б. ред.

Както е известно, Общинска администрация - Сандански, наскоро уведоми гражданите, че със Заповед № УТИ-60/30.06.2016 г. на кмета на Община Сандански е открито производство по издаване на административен акт за налагане на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на парк "Свети Врач" – град Сандански.

От направените предварителни проучвания се установи, че за територията - в обхвата на разработката са одобрявани частични ПУП - ПРЗ за отделни имоти, частна собственост, с предвиждания за жилищно, обществено и курортно строителство, чието прилагане, без предварително изследване на въздействието им върху територията на парка биха компрометирали мерките по опазването и благоустрояването му, както и възможностите за разширение на територията на парка, включително чрез отчуждаване или придобиване чрез замяна на поземлени имоти - частна собственост.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по преписката в обявените приемни часове на главния архитект на Община Сандански.

Сайтът използва за коментари Disqus

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3