Sandanski1.com

ВИДЕО. Официално откриване паметника на Апостола в #Сандански ВИДЕО. Официално откриване паметника на Апостола в #Сандански

Разговор с Апостола. Есе от Славчо Симеонов Разговор с Апостола. Есе от Славчо Симеонов

Нова книжарница в Сандански ВИДЕО. Нова книжарница в Сандански

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

Стачка на работещите в гръцкия туризъм

Национален протест срещу бедите и безобразията по пътищата

ВИДЕО. В Сандански продължава саниране на частни сгради

Живи дронове следят за отровни примамки в Кресненския пролом

Започват антиромски протести в Нова Загора. Младеж е ударен с метален бокс

България ще работи за въвъждане най-новото поколение телекомуникационна свързаност 5G

Кметът на Община Кресна въведе вечерен час за малолетни и непълнолетни

Линейките - с паник бутони и гласова връзка с полицията

ИЗБОРИ'15

Сандански: Учебен център Камелита стартира безплатни обучения по над 60 професии Сандански: Учебен център "Камелита" стартира безплатни обучения по над 60 професии

ЗПГ ЗПГ "Климент Тимирязев" - град Сандански, приключи проект "Заедно можем" на Дойранското езеро

Спортно училище обяви прием за учебната 2017-2018 година Спортно училище обяви прием за учебната 2017-2018 година

Профилирана гимназия Профилирана гимназия "Яне Сандански" обяви прием за учебната 2017-2018 година

Земеделска гимназия - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година Земеделска гимназия - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година

ПТГ - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година ПТГ - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година

Земеделска гимназия - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година Земеделска гимназия - Сандански, обяви прием за учебната 2017-2018 година

13 Apr 2017 :: Sandanski1.com

Училището разполага с богата материална база, поддържа контакти със сродни училища от 13 европейски държави

О Б Я В А

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
"Климент Аркадиевич Тимирязев"
град Сандански, Област Благоевград
Тел.: 0746/32448, мобилен: 0878 519 941

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 година

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ. НОВО!!!

1. Професия "Икономист-информатик". НОВО!!!
Специалност "Икономическа информатика", с интензивно изучаване на английски език - 26 младежи и девойки.

Балът за прием на кандидатите се образува от удвоените оценки от теста по математика и от теста по български език и литература, както и оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за завършен VII клас.

2. Професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" - 26 младежи и девойки с разширено изучаване на английски език.

Балът за прием на кандидатите се образува от удвоените оценки от теста по математика и теста по български език и литература, както и оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършен VII клас.

3. Професия "Агроеколог" - 26 младежи и девойки. Водач на МПС категория В и Т - безплатно.

Балът за прием на кандидатите се образува от удвоените оценки от теста по математика и от теста по български език и литература и оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - от свидетелството за завършен VII клас.

4. Професия "Организатор на туристическа агентска дейност".
Специалност "Организация на туризма и свободното време", с интензивно изучаване на английски език - 26 младежи и девойки.

Балът за прием на кандидатите се образува от удвоената оценка от теста по математика, удвоената оценка от теста по български език и литература и оценките по география и икономика и история и цивилизация - от свидетелството за завършен VII клас.

5. Професия "Изпълнител на термални процедури". НОВО!!!
Специалност "Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове", с разширено изучаване на немски език – 26 младежи и девойки.

Балът за прием на кандидатите се образува от удвоените оценки от теста по математика и от теста по български език и литература и оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - от свидетелството за завършен VII клас.

За всички професии след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни зрелостни изпити, учениците придобиват средно образование и трета степен на професионална квалификация (за професия "Изпълнител на термални процедури" - втора степен).

Кандидатите полагат тест по математика на 22 май 2017 г. и тест по български език и литература на 19 май.

Срок за подаване на документи:

І класиране – 16.06. до 22.06.2017 г.
ІІ класиране – 28.06. до 30.06.2017 г.
ІІІ класиране – 11.07. до 13.07.2017 г.

Приемане и записване на кандидатите:

І класиране – 28.06. до 30.06.2017 г.
ІІ класиране – 05.07. до 07.07.2017 г.
ІІІ класиране – 18.07. до 19.07.2017 г.

ІІ. Редовно обучение - прием след VIII клас. Срок на обучение - 4 години. НОВО!!!

1. Професия "Готвач" - 26 младежи и девойки – дуално обучение. Въвежда се за първи път в Област Благоевград.
2. Професия "Монтьор на селскостопанска техника" - 26 младежи. Водач на МПС категории В и Т - безплатно.

Срок за подаване на документи след завършен VIII клас:

І класиране – 03.07. до 05.07.2017г.
ІІ класиране – 11.07. 2017 г.
ІІІ класиране – 19.07. 2017 г.

Приемане и записване на кандидатите:

І класиране – 07.07.2017 г.
ІІ класиране – 14.07.2017 г.
ІІІ класиране – 21.07. 2017 г.

Училището разполага с богата материална база - учебна сграда, общежитие, шест компютърни кабинета, учебни работилници, нова лаборатория, спортен комплекс, стрелкови клуб, фитнес център, учебен ресторант, бюфет със закуски и безалкохолни напитки.

Обучението за водачи на МПС категория В се води с нови леки автомобили "Сузуки".

Училището поддържа контакти със земеделски училища от Франция, Македония, Холандия, Германия, Литва, Италия, Гърция, Словакия, Полша, Турция, Норвегия, Румъния и Испания.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3