Sandanski1.com

Маските остават задължителни на закрито и през август Маските остават задължителни на закрито и през август

Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански! Напомняме! Нека проявим разум, търпение и воля - за здравето на всички и доброто на #Сандански!

Първо основно училище Първо основно училище "Св. Климент Охридски" ще има физкултурен салон

Новини от Twitter@sandanski1

Новини от Сандански

Кой и какво крие за КОВИД-19 в Сандански

500 евро минимална заплата през 2024 г. предлагат синдикати

Общинските данъци тръгват рязко нагоре през 2020 г.

Извънредното положение се удължава с месец

Очакват ръст на кандидатстващите за енергийни помощи за зимата

Годишното отчетно събрание на Ловно-рибарско дружества "Сокол 1920" се състоя днес

Индустриалните паркове трябва да съживят регионите в България

Сдружение на Югозападните общини е за отпадане на мораториума за разпореждане със земите по чл. 19

ИЗБОРИ'15

ВАЖНО за СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!, Профилирана Гимназия ВАЖНО!!! Профилирана Гимназия "Яне Сандански", прием 2020/2021

Обявена е за продан земеделска земя, много добра локация - недалеч от град Сандански Обявена е за продан земеделска земя, много добра локация - недалеч от град Сандански

ВАЖНО! Спортно училище - Сандански, обяви прием за учебната 2020-2021 година ВАЖНО! Спортно училище - Сандански, обяви прием за учебната 2020-2021 година

Щастливото събитие - повторното пускане на Синята зона в град Сандански, предстои в понеделник, 11 май. Честито, дерзайте!

Емоционалната интелигентност или как да управляваме емоциите - собствените и на другите

За по-чист град: Община Сандански продължава поетапното миене на улиците За по-чист град: Община Сандански продължава поетапното миене на улиците

Емоционалната интелигентност или как да управляваме емоциите - собствените и на другите

17 Apr 2020 :: Sandanski1.com

...

Когато повечето хора мислят за умен човек, те си представят отличен ученик, студент, невероятен математик, физик, полиглот...

Да бъдете когнитивно* умни, означава да можете да изчислявате, запомняте, формулирате и преформулирате, да подобрявате всякакъв вид информация.

Когнитивната интелигентност се фокусира върху способността да се действа целенасочено, да се мисли рационално и да се постъпва ефективно по отношение на объркващата среда.

За да се измери когнитивната интелигентност, психолозите прилагат IQ тестове, които оценяват коефициента на интелигентност.

IQ измерва интелектуалността, аналитичността, логиката и рационалните способности на индивида, езиковите, пространствените визуалните и математическите умения.

Той оценява колко лесно разбирате нови неща, концентрирате се върху задачи и упражнения, запомняте и си спомняте обективна информация, обвързвате се в мисловен процес и решавате проблеми чрез употреба на предишното познание.

http://sandanski1.com/news/data/upimages/art/10_Street_Park_Ezero_11032020_A_-006.jpg

Докато емоционалната интелигентност е дефинирана по различен начин - тя се фокусира върху възможността да създавате, разбирате и управлявате собствените и чуждите емоции, за да се приспособите към изискванията и натиска на света.

Способност за настройване към света, тълкуване на ситуации и свързване с други хора, докато през това време взимате контрол над собствения си живот. ЕИ се измерва чрез прилагане на няколко IQ теста, които измерват емоционалната интелигентност EQ. Двата най-разпространени теста са EQ-I И MSCEIT.

Емоционалната интелигентност и уменията, които тя включва се научават, усъвършенстват. Емоционално интелигентните хора имат определени характеристики, които ги отличават. Част от тях са:

- Успешно се справят със сложни ситуации.

- Изразяват се ясно.

- Биват уважавани от другите.

- Влияят на другите.

- Другите хора им помагат несъзнателно.

- Остават хладнокръвни под напрежение.

- Разпознават своите емоционални реакции към хора и ситуации.

- Знаят как да кажат „правилното” нещо, за да получат желания резултат.

- Справят се ефективно със себе си при водене на преговори.

- Справят се ефективно с други хора при водене на преговори.

- Мотивират себе си, за да свършат нещо.

- Знаят как да бъдат позитивни дори по време на трудни ситуации.

Като тези поведения не описват изцяло емоционалната интелигентност, те представят типичното поведение за емоционално интелигентен човек.

Социалната интелигентност се отразява на способността на човека да разбира как се се чувстват другите хора и до известна степен, на справянето с емоциите и поведението им.

Повечето хора всеки ден си взаимодействат с други, социалната интелигентност може да направи тези взаимодействия по-удовлетворяващи. Като знаете какво чувстват хората около вас, вие ще можете да:

- Поддържате добри взаимоотношения.

- Насърчавате някого да има положителни чувства в дадена ситуация.

- Представяте добре идея или продукт на някого.

- Успокоите някого.

- Помогнете на някого в нужда.

- Имате много приятели и лесно ще намирате такива.

Емоционално интелигентните хора имат определен начин на мислене, чувстване и държание. Те са самоуверени по природа. Те изкарват най-доброто у хората. Емоционално интелигентните хора са наясно с чувствата си и са настроени към заобикалящия ги свят. А ако вие сте емоционално интелигентно хора, то вие:

- Познавате настроението си през цялото време.

- Добре разбирате защо се чувствате по определен начин.

- Разбирате как се чувстват другите около вас.

- Управлявате чувствата си, особено при превръщането на напрегнати, разгорещени, негативни емоции в по-малко напрегнати, топли емоции.

- Справяте се с емоциите на хората около вас, правейки ги по-спокойни.

В обобщение:

Емоционално интелигентният човек разграничава своите емоции и ги използва, за да направлява съзнанието и действията си. Всеки може да подобри своята емоционална интелигентност. За целта е нужно да работим за развитието на пет способности:

Самоосъзнаване – яснота относно чувствата и мненията ни; способност да използваме инстинкта и интуицията си, за да направляваме решенията си; умение да се самооценяваме справедливо и да вярваме в себе си.

Саморегулация – талант да контролираме емоциите си; търпение и да не очакваме незабавна отплата за усилията ни; умение да се възстановяваме бързо след емоционална обърканост.

Мотивация – да правим това, което обичаме; да се оставяме стремежите да ни водят; да постоянстваме въпреки трудностите.

Емпатия – способност да променяме мнението си; умението да се поставяме на мястото на другата страна и да разбираме неговите мисли, чувства, настроения и поведение; да поддържаме спокойни и стимулиращи отношения с различните хора.

Социални умения – способност да овладяваме емоциите си в отношенията с другите; умението да проумяваме какво се случва около нас в човешките взаимоотношения; способност да изглаждаме различия, да преговаряме, да си сътрудничим в екип.


* Познавателен, свързано със свойствата на ума да приена и обработва информация

Статията подготви Теодора Панчева, психолог

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3